Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Opravy po povodních v pražské ZOO

15.03.2015 (Zdroj: Materiály pro stavbu 3/2015)

Ačkoliv od realizace uběhl více než rok, stojí za to zmínit se o rekonstrukci některých povodněmi poškozených pavilonů pražské ZOO, kterou úspěšně provedl realizační tým společnosti KASTEN.

Byla to zajímavá práce v atraktivním, byť pro stavbaře nezvyklém prostředí. Šlo o opravu pavilonů tapírů, guaréz, sitatung a chápanů, které byly silně poničeny záplavovou, bahnitou vodou, a zvířata by v nich dále žít nemohla.

ZOO Praha

Klíčovým krokem byla příprava a dokonalé naplánování všech prací a postupů, protože zadaný termín musel být dodržen. Musely být vyměněny instalace, které povodeň poškodila, musely být provedeny i nové rozvody elektroinstalací, vzduchotechniky a zdravotně technické instalace. Bylo provedeno nové zateplení obvodového opláštění a podhledů z izolací z extrudovaného polystyrenu vně ubikací.

Nově byly namontovány krytiny z došků, které byly doplněny hydroizolací z živičných pásů. Vnitřní prostory byly sanovány, dřevěné konstrukce ošetřeny desinfekcí a natřeny ochranným nátěrem. Všechny pavilony dostaly jednotný architektonický výraz zdůrazňující souznění s přírodou. Na základě architektonického návrhu ze strany ZOO byly stěny opláštěny přírodními materiály – dřevem nebo slaměnými došky, takže celek zanechává v návštěvnících zoo předpokládaný dojem místa, přirozeně spojeného s přírodou a z přírody vycházejícího.

Stěžejní na celé práci byla rychlost. I díky komplexnímu přístupu k rekonstrukci se během krátké doby podařilo jednotlivé pavilony opět zprovoznit tak, aby se zvířata mohla vrátit z provizorního domova zpět do svých pavilonů. Výsledkem je dílo ve vynikající kvalitě, které zásadně přispěje k trvalému zlepšení podmínek života zvířat v jednotlivých pavilonech.

Chcete-li se dozvědět více o rekonstrukci pavilonů tapíra, guarez, sitatung a chápanů přečtete si následující referenci.

DOKUMENTY K PROJEKTU