Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Hezký, nový, teplý kabát panelového domu

13.04.2016 (Zdroj: Bytová družstva SVJ Správa domů 01/2016)

Je k vidění v Praze 4, Benkově ulici č. 1691-3. Původně byl šedivý, nepěkný, ve všem podobný těm, které byly postaveny před mnoha lety.

Benkova

Dnes jeho fasáda, celá v příjemných odstínech kávově hnědé, kolemjdoucím říká, že dům se revitalizací proměnil a svým obyvatelům nabízí příjemné bydlení.

Nebylo to najednou.

Nejprve byla před pár lety vyměněna okna, na podzim 2012 přišel na řadu obvodový plášť. 

Zakázku realizovala neratovická společnost KASTEN. Zadáním byla celková rekonstrukce obvodového pláště a strojoven na střeše budovy vč. zateplení, aplikace nových klempířských prvků, výměna původních okenních výplní na strojovnách a instalace nové hromosvodné soustavy.

Na přání investora muselo zůstat zachováno stávající zasklení a zábradlí na lodžiích. Proto byly podmínky pro aplikaci zateplení poněkud obtížnější než obvykle. A postupy prací se od standardních, při nichž jsou vyměňována i okna, lišily.

Konstrukce zábradlí a zasklení musely být ošetřeny proti poškození ochrannými vrstvami a práce v jejich blízkosti musely být prováděny s velkou opatrností, aby nedošlo k jejich poškození. Velký pozor museli řemeslníci dávat i při provádění detailů, které na tyto konstrukce navazovaly.

Výsledkem je moderní revitalizovaný dům, který svým uživatelům nabízí vysokou kvalitu bydlení, lepší technické a užitné parametry užívání, vyšší hodnotu, a také podstatné zvýšení ceny jednotlivých bytů.

Více o této stavbě v referenci

DOKUMENTY K PROJEKTU