Práce ve stavebnictví?

Zateplení panelového domu Místecká 569, Praha 9

Nově zrekonstruovaný dům Místecké v Praze 9, jehož fasádu zdobí příjemné odstíny šedé se zelenými meziokenními vložkami, je opět moderním a útulným bydlením.

Lokalita:
Místecká 569, Praha 9
Investor:
Společenství pro dům čp. 569, Místecká, Praha 18
Termín:
08/2014-11/2014
Investiční náklady:
2,7 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 7 fotografií

Popis realizace

Bytový panelový dům v lenťanské ulici Místecká má 8 nadzemních podlaží + dvě podlaží nástaveb, kterých se revitalizace netýkala, je zastřešený obloukovou střechou. Má vstup z jižní a vstup ze severní strany.

SVJ vlastní jeden ze tří vchodů

Konstrukcní systém typový panelový. Nosné konstrukce jsou provedeny z panelu tl.200 a 280 mm v modulu 6 m, konstrukcní výška 280 mm. Štítové panely jsou vrstvené, tl.280 mm s 5 cm EPS (150/50/60).

Parapetní panely jsou vrstvené, tl.21 cm s 5 cm EPS (100/50/60). Meziokenní a lodžiové steny jsou vrstvené, tl.21 cm s 5 cm EPS (100/50/60). Suterén - štítové zdi jsou ze železobetonových panelu tl.300mm. Východní suterénní zdivo je provedeno ze železobetonových panelu tl.300mm Výtahová šachta v posledním podlaží je ze železobetonových panelu tl.250 mm.

Řešení pro dům

Navrhované stavební úpravy vyplývající z projektové dokumentace zpracované Michalem Hejzlarem spočívali v zateplení fasádního pláště bytového domu, včetne povrchových úprav ploch fasády, ostění, lodžií; povrchové úpravy soklu, boku balkonu; výměně parapetních plechu; uchycení a revizi hromosvodu, zasklaní lodžií.

Z barevného řešení fasády, které bylo pečlivě konzultováno a schváleno pracovníky příslušného místního úřadu, vyplynula jasná koncepce, která nyní tvoří ucelený ráz estetického pojetí ladící v celkovém kontextu okolní zástavby.

Výsledkem naší práce je kvalitně zrekonstruovaný dům, který prokazuje svým uživatelům trvalé zlepšení technických a užitných vlastností objektu s dlouhodobou garancí.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?

DOKUMENTY K PROJEKTU