Práce ve stavebnictví?

Zateplení a výměna oken bytového domu Sídliště 1078-82, Praze 5 - Radotíně

Další akce v pražském Radotíně. Víme jak na to a rádi se o to podělíme

Lokalita:
Sídliště 1078-82, Praha 5 - Radotín
Investor:
Městská část Praha 16
Termín:
8. 2012 - 9. 2013
Investiční náklady:
9,57 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 9 fotografií

Popis realizace

Do Radotína jsme se vrátili se záměrem zateplení obvodového a střešního pláště, výměnou oken a dveří v komplexu Sídliště čp. 1078 – 1082.

Projekt na snížení energetické náročnosti objektů se týkal Sídliště čp. 1078 – 1079 a 1080 – 1082. Objekt Sídliště čp. 1078 – 1079 má 6 nadzemních podlaží a suterén částečně zapuštěný pod terén. K objektu náleží dvoupodlažní část spojující objekt s objektem čp. 1080 – 1082. Která byla z modernizace vyloučena. V prvním nadzemním podlaží se nachází obchodní prostory se zázemím a restaurace. V suterénu objektu jsou umístěny v současnosti nevyužívané prostory skladů náležící k obchodním prostorům a technickému vybavení domu (prádelna, sušárna apod.). V ostatních nadzemních podlažích jsou umístěny bytové jednotky. Celkem se v domě nachází 30 bytových jednotek.

Objekt Sídliště čp. 1080 – 1082 má 4 nadzemních podlaží se suterénem částečně zapuštěným pod terén. V prvním nadzemním podlaží se nachází obchodní prostory se zázemím a vstupy do bytové části spolu s kočárkárnami. V suterénu objektu se nachází technické vybavení domu a zázemí a sklady náležící k obchodním prostorům. V ostatních nadzemních podlažích se nachází bytové jednotky. Celkem se v domě nachází 27 bytových jednotek.

Celá tato rozsáhlá rekonstrukce byla rozdělena do dvou na sebe navazujících etap. Etapa I byla zahájena v roce 2012 prací na objektu čp. 1078 – 79 kde byli provedeny tyto práce, výměna oken a dveří, zateplení střešního pláště, zateplení fasády. Poté se zahájili práce na objektu čp. 1080 – 82 na štítu a části jižního průčelí, kde byli provedeny výměny oken a dveří, fasáda nad střechou restaurace, rekonstrukce restaurace, zateplení střešního pláště, zateplení fasády. Etapa II probíhala až v roce 2013 na objektech čp. 1080 – 82 a to zateplením střešního pláště, zateplením fasády a provedení dokončovacích prací. 

Okna

Čekala nás výměna části ještě nevyměněných oken a dveří, zateplení obvodových stěn a zateplení střechy. Okna a dveře byla vyměněna za nová plastová s hodnotou součinitele prostupu tepla UW max. 1,2 W/m2K.V rámci oprav byla v objektu vyměněna okna a dveře ve strojovně a část ještě nevyměněných oken a dveří v 1.NP a v suterénu. Tepelná izolace byla nutná napojit až na rámy oken, zateplení nadpraží, ostění a parapetu, tím zamezit nejvýznamnější tepelné ztrátě na styku okenního rámu a obvodového panelu. Připojovací spáry výplně byla pro zajištění neprovzdušněnosti na interiérové straně opatřena parotěsnící interiérovou páskou, na vnější straně prodyšnou exteriérovou páskou. Okna byla opatřena novými vnějšími parapety z hliníkového plechu. Vnitřní parapety byly u měněných oken vyměněny za nové plastové. 

Zateplení střechy

Objekty jsou zastřešeny jednoplášťovými plochými střechami s hlavní hydroizolační vrstvou tvořenou asfaltovými pásy. Zateplení a novou hydroizolační vrstvu jsme provedli ještě před provedením ETICS svislého obvodového pláště. Bylo provedeno zateplení střešního pláště tepelnou izolací z EPS 100S tl. 220 mm. Zateplení bylo provedeno na současnou hydroizolační vrstvu tvořenou asfaltovými pásy vyspravenou přířezy asfaltového pásu typu S. Na této vrstvě bylo provedeno zateplení a na něm provedena nová hydroizolační vrstva tvořena PVC-P fólií. Hydroizolační fólie z PVC-P tl. 1,5 mm ALKORPLAN 35 176. Tato fólie se používá jako jednovrstvá, mechanicky kotvená hydroizolace. Skladba střechy bude kotvená do stávajícího pláště střechy. V místech, kde nebyl zjištěn dostatečný spád, byla konstrukce střešního pláště vyspádována tak aby byl minimální spád 1,75%. Vyspádovaní bylo provedeno ve vrstvě izolace při zachování průměrné tloušťky izolace. Střechy strojoven výtahů domu čp. 1078 – 1079 budou zatepleny tepelnou izolací z EPS 100S STABIL tl. 100 mm. Hlavní hydroizolační vrstva bude tvořená stejně jako u hlavní střechy PVC-P fólií. 

Zateplení fasády

Všechny fasády budou opatřeny vnějším termoizolačním kompozitním systémem ETICS. Před provedením zateplovacího systému byl ověřen statický stav obvodových konstrukcí z lešení autorizovaným statikem. V rámci realizace ETICS bylo provedeno očištění povrchu omítek, odstranění a následné vyspravení nesoudržných částí. Na jihozápadním štítu objektu čp. 1080 – 1082 bylo před provedením zateplovacího systému odstraněno stávající zateplení s plastovým obkladem. Zateplovací systém byl založen cca 50 mm nad úrovní přilehlého terénu. V místech napojení stěn na dvoupodlažní spojovací část byl zateplovací systém založen nad úrovní vytažení hydroizolace střechy. Obvodové stěny strojoven výtahů byly zatepleny tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 80 mm. Tepelná izolace obvodového pláště byla z pěnového EPS tl. 120 mm. Povrchová úprava fasády byla tvořena tenkovrstvou omítkou na akrylátové bázi zrnitosti 1,5 mm, soklová část byla provedena z marmolitové mozaikové omítky. Součástí realizace ETICS byly úpravy klempířských konstrukcí a doplnění nových klempířských konstrukcí z důvodu nárůstu tloušťky obvodového pláště. Pro zateplení objektu byla použita tepelná izolace ze samozhášivého objemově stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 70 F. Na obvodovou konstrukci v pásu nad vstupem a kolem vstupu do objektu byla z požárně bezpečnostních důvodů použita tepelná izolace z minerálních vláken. 

V rámci celé rekonstrukce a modernizace domů bylo provedeno mnoho drobných vylepšení a náhrad, které přispívají ke snížení energetické náročnosti. Výsledek naší práce můžete shlédnout ve fotogalerii.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?