Práce ve stavebnictví?

Zateplení bytového domu Kouřimská 16/2353, Praha 3 - Vinohrady

Úspěšně zrenovovaný dům z roku 1936, stojí nově s vzdušnou a zateplenou fasádou na křižovatce ulic Kouřimská a Zásmutická v pražské čtvrti Vinohrady.

Lokalita:
Kouřimská 16/2353, Praha 3 - Vinohrady
Investor:
Družstvo Kouřimská 16
Termín:
03/2012 -07/2012
Investiční náklady:
3,3 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 17 fotografií

Popis realizace

Rekonstrukce tohoto domu, jehož kompoziční schéma vychází z funkcionalistické tradice, byl pro nás milou výzvou, protože celá rekonstrukce objektu musela být realizována v souladu s vyjádřením Magistrátu hlavního města Prahy odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Jeho podmínkou bylo zachovat původní ráz domu, tvar fasády i její barevné řešení.

Zajímavostí je, že před zahájením zateplení jednotlivých průčelí bylo nutné ve spolupráci s technickým dozorem investora a firmou STOMIX odebrat vzorky původní fasády a na základě rozboru vybrat a odsouhlasit nové barevné řešení, které by odpovídalo původnímu stavu. Zachovány tak byly i mezilehlé pásy oken, které byly vytvořeny rozdílnou strukturou i odstínem omítky.

Dalším faktorem, se kterým jsme se museli vypořádat, bylo zajištění podmínek pro hladký průběh stavby, jelikož dům se nachází v centru města v pražských Vinohradech. Zejména potom zajištění podmínek pro zásobování, dopravu a celkovou stavbu.

Po získání všech potřebných pronájmů veřejného prostranství, instalaci dopravního značení a stavbě lešení na frekventovaném chodníku v blízkosti silnice s jednosměrným provozem, bylo zahájeno samotné provádění stavebních prací.

Součástí rekonstrukce bylo zejména:

  • zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem ETICS včetně nového souvrství balkónů východního průčelí
  • rekonstrukce teras
  • klempířské práce – provedení nových klempířských prvků lakovaným ocelovým zinkovaným plechem (oplechování parapetů, říms, žlabů...)
  • zámečnické konstrukce – nové stříšky na terasách, zábradlí na východním průčelí, mříže v oknech
  • hydroizolace spodní stavby a zateplení pod terénem
  • nové svody hromosvodů

Díky provedené rekonstrukci již obyvatelé domu nebudou muset řešit problémy spojené s kondenzací vodních par na vnitřních stranách konstrukce domu a tvorby plísní především v zimních obdobích, které bylo způsobeno nevhodným použitím materiálů v době, kdy se dům stavěl. Díky moderním technologiím, s jejichž pomocí byl dům zrekonstruován, se tak těší z pěkného bydlení.

Původně zchátralý dům v krásné lokalitě pražských Vinohrad, má nyní krásnou „novou tvář".
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?