Práce ve stavebnictví?

Zateplení bytového domu Fričova 2611, Mělník

Co je malé, to je hezké, platí to také o nově zrekonstruovaném bytovém domě ve Fričově ulici v Mělníce.

Lokalita:
Fričova 2611, Mělník
Investor:
Společenství vlastníků domu Fričova 2611, Mělník
Termín:
09/2013 – 12/2013
Investiční náklady:
1,44 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 7 fotografií

Popis realizace

To jestli je dům velký nebo malý neurčuje zda potřebuje menší nebo větší péči, platí že potřebují péči stejnou, odbornou, kvalitní a erudovanou.

I menší dům zasluhuje velkou a kvalitní péči

Bytový dům v ulici Fričova 2611 v Mělníku, je dům postavený na počátku 70. let. Jedná se o zděný dům z cihel se železobetonovými panelovými stropy. Budova má čtyři nadzemní podlaží, v 1. patře se nachází prostory domovního vybavení v ostatních patrech jsou bytové jednotky. Projektem této rekonstrukce bylo zateplení domu, sanace střešního pláště a světlíku, výměna výplní otvorů, zateplení stropu technického podlaží a další doplňkové práce.

Celou akci zahájili přípravné práce. Kdy byly z domu odstraněny hromosvodové soustavy, oplechování parapetů u oken, původní okapový chodník, zábradlí balkónů i oken. Povrch samotných obvodových panelů byl omyt tlakovou vodou a mechanicky očištěn pro užití kontaktního zateplovacího systému ETICS.

Fasáda domu

Systém izolačních desek z fasádního pěnového polystyrenu představuje ekonomickou a praktickou variantu zateplovacího systému. Zateplovací systém byl založen pod úroveň terénu. Na hlavním průčelí byl použit zateplovací systém izolačních desek tl. 120 mm. Na jihovýchodní fasádě s balkony byl použit systém izolačních desek fasádního polystyrenu GREY tl. 100 mm. Soklová oblast má zvýšené nároky na odolnost vůči srážkové vodě, proto byl sokl budovy zateplen XPS tl. 100 a 120 mm a aplikována vodostálá silikonová omítka. Proběhla oprava okapového chodníčku a položení nových dlaždic. Pro zlepšení účelnosti okapového chodníku, byl proveden nový podsyp a nová hydroizolace do hloubky 30 cm pod úroveň terénu.

Balkony a okna

Ostění a nadpraží oken bylo zatepleno deskami z fasádního pěnového polystyrenu tl. 20 – 40 mm. Povrchová úprava čela a podhledů balkónů byla provedena vyrovnávací stěrkou, výztužnou tkaninou a nanesením probarvené silikonové omítky škrábané o tl. 1,5 mm. Balkóny dostaly novou podlahu, byla odstraněna stávající keramická dlažba a na stěrkovou vodorovnou izolaci byly položeny nové keramické dlaždice.

Okna byla osazeny novými oplechováním parapetů z pozinkovaného plechu. Sklepní okna a dveře světlíku byla vyměněna za nová plastová s novým klempířskými prvky.

Střechy

Plochá střecha bytového domu dostala nové zateplení a hydroizolaci. Na střeše byla provedena podkladní a kompletační hydroizolační vrstva PLURA THERMO AD V 2,5 mm, následovali krycí asfaltové pásy TECH 5000 PA, na to byla střecha osazena deskami z minerální vaty EPS 100 S stabil o tl. 160 mm s hmoždinkami ISO TAK. Atika dostala nové oplechování z pozinkovaného plechu a zateplení. Na malých stříškách byl osazen dešťový žlab z pozinkovaného plechu. Světlík prošel proměnou, byly vybourány luxfery a nahrazeny pevným vyklápěcím oknem a dostal nové dveře. Obvodové zdi světlíku byli zatepleny izolací tl. 80 mm a střecha světlíku izolací o tl. 100 mm.

Vnitřní části domu

Ve vnitřní části domu se realizovalo zateplení stropu technického podlaží mimo sklepních kójí. Na ocelovou konstrukci z pozinkovaných profilů byli nainstalovány sádrokartonové desky Rigips RB 12,5 mm s parozábranou Jatafol a izolací Knauf Classic tl 80 mm.

Péče o dům se vždy odvděčí, zvýšeným komfortem bydlení a snížením energetické náročnosti domu.
A to se přeci vyplatí...
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?