Práce ve stavebnictví?

Zateplení bytového domu Bělčická 2829 v pražských Záběhlicích

Práce při zateplování bytového domu Bělčická 2829 probíhaly ve velice vysokém tempu, a to z důvodu limitu ukončení dotace "Zelená úsporám" do 30.6.2012. Ale i přes tento šibeniční termín se podařilo odvést vysoce kvalitní práci a stavba byla předána dokonce s pětidenním předstihem.

Lokalita:
Bělčická 2829, Praha 4 - Záběhlice
Investor:
Společenství pro dům Bělčická 2829
Termín:
05/2012 -06/2012
Investiční náklady:
2,5 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 10 fotografií

Popis realizace

Jak zateplení domu probíhalo?

Zateplení domu probíhalo ve zrychleném režimu. Před nabytím právní moci stavebního povolení byly provedeny všechny přípravné práce, koordinace průběhu prací a výběr materiálů s objednatelem. Den po nabytí právní moci stavebního povolení byly zahájeny stavební práce postupně na všech průčelích najednou.

Před zahájením montáže zateplovacího systému byl proveden průzkum a následně statické posouzení stavebních konstrukcí. Posouzení nezjistilo žádné narušení konstrukcí v takovém rozsahu, aby vyžadovalo jejich statické zajištění.

Protipožární řešení určilo provedení protipožárních pasů z minerální vaty od 1.NP a poslední dvě podlaží byla provedena izolantem z minerální vaty v celé ploše.

Bylo nutné dodržet malou tloušťku podlahového souvrství lodžií (s ohledem na původní skladbu) proto byl na nové souvrství použit speciální balkónový potěr, který byl aplikován v tloušťkách od 30-ti do 50-ti mm.

Zámečnické konstrukce byly provedené s povrchovou úpravou pozinkováním. Zábradlí soukromých lodžií bylo provedeno s výplní connex  s mléčnou fólií.

Na okna a zábradlí garsonier byly nainstalovány předokenní sušáky BAGIO (montáž bez vrtání).

Okolo celého domu byl proveden nový okapový chodník včetně hydroizolace a zateplovacího systému 40 cm pod terén.

Vzhledem k tomu, že objednatel neposkytl žádné prostory zázemí zařízení staveniště, byly na stavbu pronajaty 3 skladovací kontejnery velikosti 3 x 2 m.

Technický dozor zateplení

Jednotlivé konstrukce byly provedeny pod přísným dohledem technického dozoru investora ve vysoké kvalitě, za dodržení předepsaných technologických předpisů a zachování bezpečnosti práce na staveništi. Neodmyslitelný podíl na zvládnutí náročného termínu má i přístup TDI Rudolfa Jantschkeho, který reagoval velmi pružně na naše požadavky s odevzdáváním jednotlivých technologických etap.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?