Práce ve stavebnictví?

Základní škola Poláčkova 1067 v Praze 4 má novou zateplenou fasádu

Kolektiv pracovníků pod vedením vedoucího projektu Jana Kuchaře během velmi krátké doby dvou měsíců řádně provedl a předal dílo zateplení fasád v rozsahu přes 4000 m2 v rámci akce „Energetické úspory ZŠ Poláčkova, č.p. 1067, Praha 4“.

Lokalita:
Poláčkova 1067 v Praze 4
Investor:
BAU PLUS a.s.
Termín:
14.06. - 15.08.2010
Investiční náklady:
7 334 171 Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 4 fotografií

Popis realizace

Pro vyššího dodavatele, kterým byla etablovaná stavební společnost BAU PLUS a.s., bylo na objektech SO-01 a SO-02 provedeno odborné zateplení fasády pomocí  montáže kontaktního zateplovacího systému CAPAROL v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované atelierem RESTIO spol. s r.o. v 01/2009.

Jednalo se zejména o:
 • úpravu stávajícího podkladu a omítek v rozsahu dle PD
 • dodávku a montáž kontaktního zateplovacího systému s certifikovanou skladbou
 • dodávku pomocného a kotvícího materiálu
 • demontáž stávajících klempířských prvků
 • dodávku a montáž nových klempířských prvků dle PD, vč. povrchové úpravy
 • zajištění dohledu technologem dodavatele komponentů KZS v průběhu provádění prací
 • předání technologického postupu před zahájením prací tak, aby byl trvale k dispozici GP, TDO, objednateli prací a kontrolním orgánům na stavbě.
 • provedení a protokolární dokladování odtrhových zkoušek (dimenzování kotvení systému dodatečného zateplení na účinky vlastní tíhy systému a účinky sání větru musí být doloženo firmou provádějící zateplení, podmínky pro posouzení kotvení KZS a požadavky na zkoušky stávajícího povrchu fasády jsou specifikovány v části PD Stavebně technický průzkum obv. pláště)
 • předání atestů, certifikátů, revizí a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády ČR č. 178/1997 Sb. v platném znění
 • odvoz a likvidace odpadu vzniklého při realizaci díla
 • dopravu materiálu na stavbu a vnitrostaveništní přesuny
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?

DOKUMENTY K PROJEKTU