Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Stavební úpravy vstupních portálů panelového domu Novoborská 612-620 v Praze 9

Na jaře a v létě roku 2012 se pod vedením Martina Kopeckého podařilo úspěšně zrealizovat stavební úpravy vstupních portálů na panelovém domě v Novoborské ulici na Praze 9.

Lokalita:
Novoborská 612-620, Praha 9
Investor:
Společenství vlastníků Novoborská 612-620, Praha 9
Termín:
04/2012 -08/2012
Investiční náklady:
4,9 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 6 fotografií

Popis realizace

Hlavní část realizace se týkala kompletní rekonstrukce vstupních prostor panelového domu – vnitřních i vnějších. Vchody se podařilo zrenovovat na přání investora podle jeho technických i estetických požadavků.

Aby se co možná nejméně eliminovalo omezení vstupních prostor pro obyvatele domu, byla zakázka rozdělena do dvou etap. To znamená, že v první etapě se rekonstruovaly hlavní vstupy v přední části domu a ve druhé etapě zadní vchody. Obyvatelé domu tak nebyli nuceni se pohybovat po staveništi a zároveň jsme tímto krokem snížili riziko nehody způsobené pohybem osob právě v tomto prostoru.

Opravy jednotlivých vstupních portálů zahrnovaly povrchové úpravy ostění a čelních panelů kontaktně zateplovacím systémem s napojením na již existující zateplení fasády, které proběhlo v minulosti. Dále potom výměna nových hliníkových portálů a namontování nových zvonkových tabel, zároveň s pod nimi umístěnými shozovými koši. Nespornou výhodou shozových košů je, že se díky nim zamezí povalování se nechtěné inzerci ve vchodech. Opomenout nesmíme ani dodávku nových moderních domovních telefonů.

Pro lidi, kteří v tomto domě žijí, jsou důležité kromě exteriérů také interiéry jednotlivých vstupů, které jsme taktéž zrekonstruovaly. Vyměněna byla dveřní křídla a byly provedeny úpravy stěn, stropů a podlah. Dominantou každého vchodu jsou nové poštovní schránky, které byly vyrobeny na zakázku.

Závěrem lze konstatovat, že všechny práce byly provedeny s maximální pečlivostí a s důrazem na pohodlí obyvatel domu, které jsme se snažili stavebními pracemi co nejméně omezovat. Výsledek naší zdařile odvedené práce se projevil ve spokojenosti všech zúčastněných partnerů.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?