Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Sanace spodní stavby bytového domu U Tržnice 853, Neratovice

Sanace spodní stavby včetně obvodové drenáže dle projektové dokumentace zpracované společností DEKTRADE a.s.

Lokalita:
U Tržnice 853, Neratovice
Investor:
Město Neratovice, Kojetická 1028, PSČ 27711 Neratovice
Termín:
09. - 12. 2005
Investiční náklady:
1,111 mil. Kč bez DPH
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 4 fotografií

Popis realizace

Předmětem díla byly sanace zděného bytového domu z cca 60.let 20.století o 4 nadzemních podlažích a suterénu. Je zastřešen valbovou střechou s pálenou krytinou. Suterénní zdivo tvoří plné pálené cihly tl.600mm. Stavba se nachází v mírně svažitém terénu, v dlohém svahu. Celý suterén je cca do poloviny konstrukční výšky pod terénem. Při provádění sond inženýrskogeologického průzkumu nebyla naražena hladina spodní vody ani se nevyskytla se ustálená hladina podzemní vody.

Okolo objektu suterénních stěn bytového domu bylo pod úrovní popdlah suterénu provedena obvodová drenáž, svislá suterénní stěna byla opatřena hydroizolací.

Sanační práce spočívali zejména v níže uvedené práce a dodávky:

  • výkopové práce – výkopy a odkopávky zeminy podél objektu
  • bourací práce – odstranění vnějších omítkových vrstev suterénního zdiva, okapního chodníku a schodiště
  • úpravy povrchu – omítky, sanační omítky
  • svislá izolace proti vlhkosti – asfaltové modifikované pásy, nopové folie, geotextilie
  • okapový chodník – prefabrikované betonové tvarovky podél objektu
  • obvodová drenáž, čerpací šachtice – čerpací šachtice včetně technologické výzbroje, kontrolní šachty, drenážní potrub

dle projektové dokumentace zpracované společností DEKTRADE s.r.o

Detailní průběh této rekonstrukce je popsán v časopise DEK TIME - Časopis pro projektanty a architekty v čísle 07/2005 v článku s názvem Navrhování a provádění obvodové drenáže pozemních objektů popisuje naší realizaci "Sanace spodní stavby bytového domu U Tržnice 853, Neratovice"
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?