Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Sanace a zateplení panelového domu Srbínská 6,8,10 Praha

Tým pod vedením vedoucího projektu Jana Kuchaře a mistra Tomáše Jansy úspěšně zrekonstruoval původně nevzhledně šedý, panelový bytový dům typizované stavební konstrukce VVU ETA v Srbínské ulici.

Lokalita:
Srbínská 6,8,10, Praha 10
Investor:
Společenství vlastníků Srbínská 6,8,10
Termín:
06/2011 -11/2011
Investiční náklady:
8,2 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 10 fotografií

Popis realizace

Jak zateplovací práce probíhaly?

Generální rekonstrukce a zateplení panelového domu Srbínská 6,8,10 Praha byla realizována na základě projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení, vypracovanou firmou Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 1239/15, Praha 8, PSČ 180 00, IČO 49613936, odpovědný projektant ing. arch. Ondřej Gattermayer, ČKA 514 ze března 2011.

Čeho se práce týkaly?

Součástí díla bylo:

  • Statické sanace v odhadovaném množství
  • Úpravy nezateplených částí objektu v provedení lepící tmel armovací tkanina finální probarvená omítka – část bočních stěn a stropů lodžií, vodorovná a svislá čela panelů
  • Zateplení fasády objektu vč. soklu s finální povrchovou úpravou probarvenou omítkou
  • Nové svislé svody hromosvodové soustavy vč. revize
  • Klempířské práce – parapety, okapnice, svislé svody, stříšky nad vstupy
  • Zámečnické konstrukce – zábradlí lodžií
  • Nátěry garážových vrat
  • Rekonstrukce podlah lodžií – nové podlahové souvrství

Úkolem realizačního týmu bylo provedení kompletního zateplení a sanace bytového domu typizované stavební konstrukce VVU ETA s vrstveným železobetonovým obvodovým pláštěm. Na objekt byla v roce 1999 dostavěna střešní nástavba z lehké dřevěné konstrukce, při níž bylo k 50ti stávajícím bytovým jednotkám dostavěno dalších 8. Půdorysné rozměry objektu jsou 54,2 x 13,8m a výška je i s nástavbou 24 m.

Zateplovací materiály

Výrobcem kontaktního zateplení pro zakázku byla zvolena společnost BAUMIT. Hydroizolační systém je proveden od výrobce materiálu SCHOMBURG. Stavba byla spolufinancována z dotačního program ZELENÁ ÚSPORÁM.

Lešení

Vzhledem k požadavku investora na rychlé provedení celé akce bylo rozhodnuto o provádění prací kolem celého objektu najednou. Práce probíhaly ze systémového lešení ALFIX od společnosti SNEP spol. s r.o..

Podlahové práce

Jako finální povrchová úprava podlah lodžií byla použita dlažba TAURUS s keramickou okapnicí. V rámci dokončovacích prací byla provedena sanace všech tří předsazených vstupních schodišť sanace soklových částí a okapových chodníků. Nemalá část díla byla provedena také v interiéru. Vzhledem k dodržení podmínek dotačního programu došlo i ke kompletnímu zateplení stropní části technického podlaží.

Dokončení rekonstrukce

Na základě změny stavby před dokončením bylo po konzultaci se stavebním úřadem rozhodnuto o záměně materiálu výplní ocelových zábradlí. Namísto svislých příčlí je namontován moderní a vzhledem k dodatečnému zasklívání výhodný mléčný CONNEX.

Práce po celou dobu výstavby probíhaly v souladu s uzavřenou smlouvou a projektovou dokumentací. Vzhledem k výborné spolupráci všech stran došlo k provedení velmi pěkného barevného řešení celé akce a dům se tak stal výraznou dominantou okolí. Dům se tak stal opět klidným a moderním domovem pro 50 rodin, výraznou a vkusnou dominantou Prahy 10.

Zkušenosti a pocity s přípravou zakázky, průběhem stavby a výsledkem několika měsíční spolupráce s kolektivem KASTENu vyjádříli představitelé Společentví následujícím poděkováním - referenčním dopisem.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?