Práce ve stavebnictví?

Revitalizace tří domů Weberova 214 - 216

Cílem rekonstrukce bylo dům opravit, zmodernizovat a snížit energetickou náročnost budovy. Vytvořit útulné, pěkné místo k bydlení.

Lokalita:
Weberova 214, 215, 216, Praha 5 - Motol
Investor:
Družstva Pod Šafránkou
Termín:
08 - 11/2012
Investiční náklady:
7 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 9 fotografií

Popis realizace

Při plánování velkých a důležitých akcí máme všichni raději hladký průběh bez větších komplikací. Ne vždy tak tomu skutečně je, ale těžší začátky jsou často příslibem skvělých výsledků. Přesvědčilo se o tom bytové družstvo Pod Šafránkou, když dali do pohybu své plány zrekonstruovat bytové domy v ulici Weberova 214-216 v Praze 5. Po zdlouhavějším zajišťování způsobu financování se konečně mohlo začít rekonstruovat.

První kroky k modernizaci

Revitalizace bytových domů, celkem o 38 bytových jednotkách, bezpochyby patří k těm velkým a důležitým akcím. Rozhodnutí zmodernizovat všechny tři domy bylo nevyhnutné. V době před privatizací jim nebyla věnována taková péče, jakou by si zasloužili. Otázku jak akci financovat, se díky trpělivosti představitelů družstva nakonec podařilo zodpovědět. A hurá, náročný začátek byl vyřešen, může se jít dál.

Vybrat spolehlivou firmu, která odvede kvalitní práci, bylo další hlavní prioritou a bytové družstvo nenechalo nic náhodě. Na základě referencí, optimální ceny a zkušeností okolních domů si z pěti firem vybrali naší společnost KASTEN. Jsme rádi za projevenou důvěru a do rekonstrukce jsme se v létě s chutí pustili.

Cíl investora

Cílem rekonstrukce bylo dům opravit, zmodernizovat a snížit energetickou náročnost budovy. Jako ideální řešení se nabízelo budovu opatřit zateplovacím systémem, který zajišťuje ochranu před únikem tepla a zároveň vytváří nový, nepropustný plášť, který chrání konstrukci budovy a prodlužuje její životnost. 

Domy se začali stavět v roce 1973 a od své kolaudace, která proběhla o dva roky později, jsou nepřetržitě v užívání. Jedná se o objekt stavební soustavy VVÚ-ETA. Budova má čtyři nadzemní podlaží a jedno podlaží technické, které je částečně pod úrovní přilehlého terénu.

V technickém podlaží nejsou trvale vytápěné prostory, jsou zde převážně komunikační a skladovací prostory. Celková výška objektu nad úrovní vstupního podlaží je 12 metrů.

Obvodové průčelní a štítové stěny jsou železobetonové sendvičové, boční stěny lodžií taktéž. Střešní konstrukce byla původně plochá jednoplášťová a před rekonstrukcí střešní krytinu tvořily standardní oxidované asfaltové pásy.

Rozsah rekonstrukce a modernizace 

Realizace díla spočívala v řešení obálky tří budov jako celku:

  • Statické sanace a zateplení obvodového pláště domů, výměna zábradlí a oprava podlah lodžií
  • Rekonstrukce střech
  • Úpravy severních vstupů, provedení drenážního systému u severního průčelí a štítů
  •  Rekonstrukce společných vnitřních prostor

Po pečlivé prohlídce obvodového pláště byla v potřebných místech zrealizována oprava plošného korozivního poškození železobetonových panelů s použitím systémových sanačních malt.

Následně byla fasáda zateplená kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z polystyrénu tloušťky 100 mm. V místech odpovídajícím požárním předpisům byla jako izolant použitá minerální vata - podhledy a stěny vstupů. Pruh 300 mm pod terénem a 300 mm nad terénem byl vytvořen extrudovaným polystyrénem XPS s vyšší odolností proti odstřikové vodě, kterou je tato oblast zvýšeně namáhána. Jako samozřejmá součást zateplení byly použity systémové lišty v místě soklů, rohů, okapových ploch a také okenní lišty. Finální omítku tvoří akrylátová omítka se zrnem velikosti 1,5 mm. Nový plášť s vkusnou barevností pozvedá estetickou hodnotu domu.

Součásti oprav byly také anglické dvorky, kde po vybourání  původních byly osazeny nové systémové plastové dvorky. Původní podlahy lodžií byly kompletně nahrazeny novou funkční skladbou se stěrkovou hydroizolací a protiskluznou dlažbou. Lodžie se také dočkaly nových konstrukcí zábradlí z žárově zinkovaných profilů s trapézovou výplní. Dodaly tak fasádě nový, svěží vzhled.

Střešní konstrukce

Střecha prošla zásadní a rozsáhlou rekonstrukcí. Na původní střešní plášť byla provedena nová konstrukce z vazníků typu gang-nail se sklonem 10°. Teplenou izolaci tvoří minerální vata o tloušťce 200 mm, kladena na původní skladbu ve dvou vrstvách s přeložením. Novou střešní krytinu tvoří poplastovaný trapézový plech. K celé konstrukci byl před samotnou realizací proveden statický výpočet a byla zpracována detailní dokumentace.

Vstupy severního průčelí

Vstupy na severním průčelí také dostaly nový vzhled. Původní schodiště bylo vybourané a nahrazené novým železobetonovým schodištěm s ochrannou hydroizolační vrstvou a teracovou dlažbou. Vstupy byly osazené novou plastovou sestavou a stěnou se schránkami a zvonkovým tablem.

Kolem celého objektu byl proveden nový okapový chodník z betonových dlaždic do štěrkového podsypu a také osazení nopové fólie s ukončovací lištou. U vstupů byl zrealizovaný odvodňovací betonový žlábek a na závěr proběhly terénní úpravy a výsev nového trávníku.

Společné prostory

Ve vnitřních společných prostorech vstupního podlaží byla původní podlahová PVC krytina nahrazena keramickou dlažbou s protiskluznou úpravou a stěny byly opatřeny novou malbou.

Skvělý výsledek

I když fáze plánování zabrala více času a vyžadovala trpělivost a neúnavnou snahu, výsledkem je opravdu hezké bydlení ve vyhledávané lokalitě. Nový vzhled domům svědčí a majitelé bytů si pochvalují změnu, kterou zateplení přineslo. I v rohových bytech je přes zimu příjemně teplo, kotle v bytech pracují na minimální výkon. To bylo právě cílem, snížit energetickou náročnost a vytvořit útulné, pěkné místo k bydlení.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?