Práce ve stavebnictví?

Revitalizace panelového domu Kralovická 65-71 v Plzni

V prosinci 2012 náš realizační tým ve složení Michaela Haová, Leoš Pék a Jaroslav Brbobohatý, pod taktovkou zkušené vedoucí projektu Petry Nekolové, dokončil kompletní revitalizaci panelového domu v Plzni v ulici Kralovická.

Lokalita:
Kralovická 65-71, Plzeň
Investor:
Společenství pro dům v Plzni, Kralovická 1462/65, 1463/67, 1464/69, 1465/71
Termín:
06/2012 -12/2012
Investiční náklady:
12,9 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 20 fotografií

Popis realizace

Jak rekonstrukce panelového domu probíhala?

Předmětem rekonstrukce panelového domu bylo provedení celkového zateplení střešního  (rekonstrukce a zateplení střechy)a obvodového pláště (rekonstrukce a zateplení fasády domu) včetně řešení lodžií a výměny zábradlí, výměny části výplní otvorů, výměny výtahů a ostatních doplňkových konstrukcí a prací.

Zateplení fasádního a střešního pláště

Práce byly zahájeny na obvodovém a střešním plášti společně tak, aby navazující detaily napojení obou rovin byly vyřešeny kompletně a s návazností tepelné izolace. Zároveň se zahájením prací na opláštění budovy spočívající v zateplení fasádního pláště kontaktním tepelně izolačním systémem Weber Terannova byla zahájena i výroba výplní otvorů - oken a dvěří od společnosti SULKO v provedení Classic a Profiline. Pro výměnu technologie výtahů byla vybrána společnost Výtahy Plzeň Elex, s.r.o. Tato firma zaručila a také dodržela v dnešní době krátkou dobu realizace na jeden výtah. Každý ze čtyř výtahů byl od svého odpojení znovu zprovozněn do třech týdnů.

Úprava výtahů

Zajímavým řešením byla právě výměna výtahů, kde dle požadavků investora byla zřízena stanice výtahu i v mezipatře, tzv. zvýšeném přízemí, kde je hlavní vstup do objektu. To je velice praktické z toho důvodu, že obyvatelé domu již nemusí vystupovat nebo scházet žádné schody. To zajisté ocení především starší uživatelé domu a maminky s kočárky a dětmi.

Na domě v Kralovické ulici došlo k výměně balkonových zábradlí za nová hliníková zábradlí Klasik vertikal 3450x1100mm, výplň Connex mléčný 6 mm a následné zasklení lodžií rámovým systémem, včetně zakrytí boků polykarbonátem.

Dodatečné práce při zateplení

Na žádost objednatele byly ještě při realizaci zateplení obvodového pláště provedeny nové rozvody pro satelitní příjem a na strojovny výtahů umístěny nové držáky pro jednotlivé satelitní přijímače. Zároveň jsme i šikovně vyřešili umístění držáků satelitů u jednotlivých bytů, aby měl každý uživatel zaručen komfort výběru přijímače televizního nebo internetového signálu.

Zakončení rekonstrukce

Celková rekonstrukce pak byla ukončena výmalbou a nátěrem ve společných částech domu a provedením dalších doplňkových a drobných konstrukcí. Celková doba rekonstrukce čtyř vchodového panelového domu tak trvala včetně všech konstrukcí pět měsíců. Svoji spokojenost nám obyvatelé domu vyjádřili v děkovném dopise, který si můžete přečíst.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?

DOKUMENTY K PROJEKTU