Práce ve stavebnictví?

Revitalizace bytového domu Nižbor

Nižbor je městečko v údolí řeky Berounky, které proslavil zámek a také sklárny. A právě Nad Sklárnou je postavený menší bytový dům, který jsme v nedávné době zrekonstruovali.

Lokalita:
Nad Sklárnou 302-303, Nižbor
Investor:
Společenství vlastníků jednotek 302, 303 Nižbor
Termín:
04/2018 – 08/2018
Investiční náklady:
4,2 mil Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 14 fotografií

Popis realizace

Nižbor je městečko v údolí řeky Berounky, které proslavil zámek a také sklárny. A právě Nad Sklárnou je postavený menší bytový dům, který jsme v nedávné době zrekonstruovali.

Bytový dům nad sklárnou

Bytový dům v Nižboru byl postaven zděnou technologií, jako součást dvou bytových domů o dvou vchodech. Objekt má 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží, které je částečně zasazeno pod okolní terén. Nosný systém je zděný, se železobetonovými stropy a betonovým schodištěm. Obvodové stěny jsou vyzdívané z cihel CDm a původní povrchovou úpravou tvořila břízolitová omítka. Střecha je plochá, jednoplášťová, v minulosti částečně zateplená stříkanou PUR pěnou s novou fóliovou krytinou z r. 2005.

Cílem rekonstrukce bylo dosažení normových hodnot stavebních konstrukcí z tepelně-izolačního hlediska a výměna dosloužilých konstrukcí jako jsou dřevená okna, nebo ocelové zábradlí.  Provedeno bylo zateplení obvodového pláště, výměna původních dřevěných oken na schodištích a v suterénu, a také kompletní rekonstrukce lodžií. Zateplení střechy je plánováno v budoucích letech, ale detail u střešní atiky byl prováděný jako součást této revitalizace, aby v budoucnu nebylo zasahováno do nového zateplení pláště.

Architektonický výraz z funkčního prvku na fasádě

Na zkontrolovaný, vyspravený a očištěný povrch stěn bylo zrealizováno nové zateplení tloušťky 140mm ze šedého polystyrénu, v kombinaci s izolací z minerálních vláken. V lodžiích byla z důvodu zachování co největšího prostoru použita speciální izolace Kooltherm o síle 80 mm, která spolehlivě izoluje i při menších tloušťkách.

Kooltherm byl použitý také kolem oken severního průčelí z důvodu minimalizování zvýšené hloubky osazení oken – aby zateplení na tmavší severní straně nezpůsobilo, že by byly místnosti nedostatečně osvětlené přirozeným světlem. Vznikla tím profilace, podtržena barevným přiznáním, která ve výsledku tvoří i architektonický prvek.

Výměna oken

Původní okna technického podlaží byla nahrazena za nová, plastová okna s neprůhledným bezpečnostním zasklením Connex/kůra. Namísto luxferových schodišťových stěn byly osazené 2 nové okenní prvky z plastových 5-ti komorových rámů s izolačním dvojsklem. Zbylý prostor byl dozděn pórobetonovými tvárnicemi.

Oprava lodžií

Lodžie jsou konstrukce, které jsou vystaveny působení vodních cyklů, díky čemuž jsou často nejvýrazněji poškozené. Oprava je většinou potřebná s kompletně novým podlahovým souvrstvím včetně sanace poškozených míst.

Původní podlaha všech 12 lodžií byla odstraněna a panel byl podle míry degradace reprofilován. Na očištěný a napenetrovaný povrch byla provedena vyrovnávací a spádová vrstva. Následovala realizace dvounásobné hydrostěrky, na kterou se flexibilním lepidlem prováděla keramická dlažba spárovaná flexibilní spárovací hmotou. Ukončení skladby okapové strany tvoří systémová hliníková okapnice.

Původní ocelové zábradlí bylo zdemontováno a nahrazeno novým hliníkovým prvkem se skleněnou výplní z bezpečnostního mléčného skla o dvou polích.

Další opravy a dokončovací práce

Oprava okapového chodníku, zateplení stropu v technickém podlaží sádrokartónovými podhledy, úprava vstupního a schodišťového prostoru včetně zvonkových tabel a osvětlení byly další úpravy prováděné v rámci revitalizace.

Fasáda zemitých barev

Zateplení bylo prováděné z certifikovaných materiálů kvalitativní třídy A, které zaručují dlouhodobou spokojenost se zrealizovaným dílem. Nová fasáda je laděná do příjemných zemitých tónů, které jsou i z praktického hlediska nejvhodnější.

Za celý tím KASTENU přejeme všem obyvatelům – ať se dobře bydlí.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?