Práce ve stavebnictví?

Revitalizace bytového domu Dvořišťská 1244-6, Praha 9

Obyvatelé domu, který byl postaven v 80. letech v pražských Kyjích, se nyní mohou těšit z modernějšího a lepšího bydlení, protože společnost KASTEN úspěšně zvládla jeho kompletní revitalizaci.

Lokalita:
Dvořišťská 1244-6, Praha 9
Investor:
Společenství SVJ pro dům Dvořišťská 1244, 1245, 1246, Praha 9 - Kyje
Termín:
11/2011 -06/2012
Investiční náklady:
3,5 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 13 fotografií

Popis realizace

Jak rekonstrukce probíhala?

Realizace na tomto domě musela být rozdělena do několika etap. Práce v interiéru zahrnovaly kompletní výmalbu společných prostor, strhnutí stávající podlahové krytiny, vysprávku podkladu a pokládku nové PVC podlahy včetně schodiště. Dále potom nátěr sklepních betonových podlah barvou typu Eternal.

Zateplení

Práce v exteriéru zahrnovaly kompletní zateplení kontaktním zateplovacím systémem o tloušťce 100mm. V tomto případě byl použit grafitový polystyrén, který má lepší tepelně izolační vlastnosti a je tedy možné ho použít v tenčím provedení oproti klasickém expandnímu polystyrenu.

Výměna dlažby

Podlahy lodžií se zde řešily s jednotlivými vlastníky samostatně, ti tak měli možnost si individuálně vybrat takovou dlažbu, která se jim bude líbit. Další zajímavou položkou této zakázky bylo posunutí stávajícího kouřovodu (od plynových kotlů) dále od fasády na štítu. Celou tuto neobvyklou část se nám podařilo provést za jeden den a spokojení obyvatelé domu si tak mohli užívat tepla bez většího omezení.

Venkovní práce

Zakázku jsme zakončili pracemi kolem objektu, konkrétně novým okapovým chodníčkem, zámkovou dlažbou nebo novými stříškami nad vstupy. Předání proběhlo bez zjištěných vad a nedodělků na začátku června.

Závěr

Revitalizací bylo docíleno požadovaného prodloužení doby uživatelnosti budovy a zvýšení celkového komfortu bydlení. Nové barevné řešení domů v Dvoříšťské ulici  výrazně přispělo k současné revitalizaci sídliště Praha - Kyje.

 

 
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?