Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Rekonstrukce JZ průčelí domu Žandovská

Komplexní systém stavebních úprav konstrukcí a odstranění vad panelové výstavby JZ průčelí domu Žandovská 302 -305 v Praze

Lokalita:
Žandovská čp.302,303,304,305, Praha 9
Investor:
Stavební bytové družstvo pro Prahu 9
Termín:
06. - 10. 2002
Investiční náklady:
2,8 mil Kč bez DPH
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 6 fotografií

Popis realizace

Dokončení díla po původním, v přůbehu stavby zkrachovalém dodavateli, spočívalo v provedení těchto položek stavebních prací:

 • vybourání stávající podlahy
 • odstranění nátěrů,nesoudržných omítek a zdegradovaného betonu
 • reprofilace stěn a stropů sanačními materiály
 • začištění čel podlah a bočních stěn vč.reprofilace styků
 • vytmelení spár trvale pružným tmelem
 • natažení omítkoviny (reprofilační stěrka)
 • finální nátěr stropů a stěn
 • D+M ocel.konzol vč.zákl. a vrchního nátěru (lepení epox.lepidlem na vyhlaz.podklad)
 • úprava dilatační spáry objektu - dilatační profil
 • demontáž stávajícího oplechování střechy vč.vybourání podklad.betonu
 • nová spádová vrstva pod krytinu
 • oplechování střechy lodžií TiZn
 • provedení 1 dilatace na novém oplechování střechy
 • demontáž stávajícího zábradlí
 • výroba zábradlí, oprava, montáž a nátěrí
 • demontáž, montáž a nátěr mříží
 • nová beton.spádová vrstva pod dlažbu se sítí
 • hydroizolační stěrka vč.koutové pásky
 • položení keram.dlažby vč.okapnic a soklu do flex.lepidla s vypárováním a vytmelením
 • oprava a nátěr meziokenních vložek
 • očištění,obroušení a nátěr stáv.oplechov.parapetů vč.nátěrů
 • oprava a revize hromosvodu

 
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?