Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Rekonstrukce bytových domů v pražských Čakovicích

Celkem sedm bytových domů v pražských Čakovicích vyžadovalo zvláštní péči a rozsáhlou rekonstrukci. Nyní už mají obyvatelé těchto domů značně komfortnější bydlení.

Lokalita:
Městská část Praha – Čakovice
Investor:
Městská část Praha – Čakovice
Termín:
09/2022 – 05/2024
Investiční náklady:
104,8 mil Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 15 fotografií

Popis realizace

Společnost KASTEN v květnu tohoto roku úspěšně završila rozsáhlou revitalizaci sedmi bytových domů v Městské části Praha – Čakovice. Tento projekt, realizovaný ve sdružení s renomovanou stavební společností NEPRO, představuje významný krok směrem k obnovení, prodloužení životnosti a modernizaci bytových prostor v této části Prahy.

Rozsah a detaily stavebních prací

Stavební práce zahrnovaly komplexní revitalizaci celkem sedmi bytových domů. Klíčové kroky zahrnovaly:

Zateplení budov

Za účelem zlepšení energetické účinnosti byly budovy zatepleny pomocí šedého polystyrenu s výztužnou stěrkou a opatřeny novou probarvenou omítkou. Tato metoda nejenže zvýšila tepelnou izolaci, ale také přispěla k estetickému zlepšení fasád, čímž byly splněny současné požadavky na energetickou náročnost budov.

Rekonstrukce střech

Původní polovalbové střechy prošly kompletní rekonstrukcí. Součástí prací bylo nové laťování, instalace difuzní fólie a střešní betonové krytiny, doplněné kompletním okapovým systémem a všemi souvisejícími detaily. Tato opatření nejen zlepšila ochranu budov před povětrnostními vlivy, ale také prodloužila životnost střešních konstrukcí.

Zateplení půdních prostor

Pro zlepšení tepelné izolace byly půdní prostory zatepleny minerální izolací. To výrazně přispívá k celkové energetické účinnosti budov, což se pozitivně projeví na snížení nákladů na vytápění pro obyvatele.

Rekonstrukce balkónů

Součástí projektu byla také rekonstrukce stávajících balkónů, včetně instalace nového zábradlí. Tím byla zajištěna nejen bezpečnost, ale také estetická hodnota balkónů, které nyní vypadají na první pohled čistě a vkusně.

Interiérové práce

Realizována byla i náročná dílčí rekonstrukce vybraných bytových jednotek, která zahrnovala opravy interiérů a páteřních rozvodů instalací. Tento krok byl zvláště náročný kvůli různorodosti materiálů a dispozic jednotlivých bytových jednotek, což vyžadovalo pečlivou koordinaci a důkladné plánování.

Výzvy a řešení zvládáme skvěle

Realizace projektu za stálého provozu představovala značnou výzvu. Důkladná koordinace a přísné dodržování harmonogramu prací byly klíčové pro úspěšné dokončení projektu. Práce v interiérech byly obzvláště náročné, a to nejen kvůli různorodosti materiálů a dispozic, ale také z důvodu nutnosti minimalizovat nepohodlí pro obyvatele. Každý krok musel být proveden rychle a kvalitně, aby byl zajištěn co největší komfort pro obyvatele.

Design a estetika

Nová fasáda byla navržena s ohledem na urbanistický vzhled Čakovic, což zajistilo, že se revitalizované domy harmonicky začlenily do okolní zástavby. I když finální vzhled může působit jednoduše, rekonstrukce si vyžádala pečlivé řešení mnoha detailů, které jsou charakteristické pro takovéto projekty. Výsledkem je moderní, esteticky přitažlivý komplex, který přispívá k celkovému zlepšení urbanistického prostředí.

Sehraný tým je klíčem k úspěchu

Dokončení této zakázky je důkazem profesionálního a zodpovědného přístupu celého realizačního týmu. Všichni členové týmu museli pracovat velmi sehraně a individuálně přistupovat k potřebám obyvatel jednotlivých bytových jednotek. Výsledkem je modernizovaný a energeticky účinný bytový komplex, který obyvatelům poskytuje vyšší komfort a estetickou hodnotu.

Děkujeme za příležitost a za to, že jsme mohli být součástí tohoto významného projektu a těšíme se na další úspěšné spolupráce v budoucnosti.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?