Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Proměna ve Vokovické

Panelový dům o 13 podlažích v pražské Vokovické ulici, postavený v 60. letech minulého století se prošel komplexní rekonstrukcí.

Lokalita:
Vokovická 685, Praha 6
Investor:
Společenství vlastníků jednotek Vokovická 685, Praha 6
Termín:
04/2021 – 04/2022
Investiční náklady:
26,6 mil Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 5 fotografií

Popis realizace

Původní předpoklad byl 25, později 40 pak 60 a dnes to vypadá, že panelový dům, postavený v 60. letech minulého století, se možná dožije 100 let. Možná i víc.

Velký podíl na tom bude mít KASTEN, stavební firma, která tvrdí, že za skvělou stavbou je pečlivá firma. Fotky zdařilé opravy a modernizace to potvrzují.

Pravdou je, že jednou revitalizací už dům ve Vokovické ulici s číslem 695 před lety prošel. Byl lehce zateplen a většina bytů dostala plastová okna. Jenže čas je neúprosný a tak musela přijít oprava a modernizace nová.

Prostorově se dům nezměnil. Ale i přesto je jiný a vypadá jinak. Jinak barevný, má zasklené lodžie, zateplení obvodového pláště s novou fasádou zlepšilo jeho vzhled a také vylepšilo energetickou náročnost.

Dům má 13 nadzemních podlaží a 1 technické, které je částečně pod okolním terénem. Vstupy jsou z průčelních stran. Hlavní je na západním průčelí ve Vokovické ulici.

Oprava a modernizace

Výsledek stojí za zhlédnutí. Obvodové štítové stěny byly v minulosti zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tl. 60 mm a průčelní stěny tl. 30mm. Střecha je plochá jednoplášťová, v minulosti byla rekonstruována a opatřena foliovou krytinou. Okna a lodžiové dveře jsou převážně plastová s izolačním dvojsklem, některá ještě původní dřevěná s dvojitým zasklením.

Bylo nutné stávající zateplení demontovat a obvodový plášť průčelí a štítových stěn bytových podlaží zateplit kontaktním zateplovacím systémem s tloušťkou tepelného izolantu z minerální vlny tl. 140 mm, zateplit obvodový plášť meziokenních výplní kontaktním zateplovacím systémem s tloušťkou tepelného izolantu z minerální vlny 50 mm pro vyrovnání + dalším izolantem tl. 140 mm, zateplit obvodový plášť průčelí lodžií kontaktním zateplovacím systémem  s tloušťkou tepelného izolantu z minerální vlny 100 mm, zateplit boční stěny lodžií kontaktním zateplovacím systémem  s tloušťkou tepelného izolantu z minerální vlny tl. 40 mm, zateplit obvodový plášť suterénu kontaktním zateplovacím systémem s tloušťkou tepelného izolantu minerální vlny – 60 mm resp. XPS – 60 mm.

Při opravě lodžií bylo nutné provést sanaci a reprofilaci železobetonových stropních dílců a zábradlí, osadit nové ocelové žárově pozinkované bočnice zábradlí, položit nové podlahové souvrství s nášlapnou vrstvou z keramických dlaždic a vloženou tepelnou izolací z XPS tl. 30 mm, zateplit podhledy a zábradlí z vnější strany kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tloušťkou tepelného izolantu z minerální vlny tl. 40 mm, povrchově upravit zábradlí z vnitřní strany armovací stěrkou s výztužnou sítí a úpravu dokončit silikovou omítkou, zasklít lodžie rámovým zasklívacím systémem, nad lodžiemi v nejvyšším podlaží osadit stříšky. Na lodžie instalovat hliníkové věšáky na prádlo.

Rekonstruovány byly i vstup do domu a vstupy do suterénu. Hlavní i zadní vstup byly osazeny vstupními stěnami z hliníkových profilů se zasklením bezpečnostním izolačním dvojsklem s dvoukřídlými automatickými posuvnými dveřmi, stejně tak bylo osazeno zádveří hlavního vstupu stěnou z hliníkových profilů se zasklením bezpečnostním izolačním dvojsklem s dvoukřídlými automatickými posuvnými dveřmi, vstupy do suterénu mají nové ocelové plné dveře s bezpečnostním kováním.

Vyměněny byly hromosvody, klempířské prvky, parapety byly oplechovány hliníkovým lakovaným plechem, byly položeny nové okapové chodníky z betonových dlaždic podél objektu, povrchově upraveny betonové zdi podél vstupu do suterénu, upraveno schodiště hlavního a vedlejšího vstupu, položeny nové dlažby na vstupních podestách, instalována nájezdová rampa pro kočárky u zadního vstupu, na atikách střechy instalováno nové ocelové žárově pozinkované zábradlí a u štítových oken ocelové, žárově pozinkované zábrany.

Byla provedena i ochrana proti holubům. U schodišťových lodžií byly proti holubům osazeny ochranné sítě, na oplechování atik a parapety oken ve vnitřních štítových stěnách byly osazeny bodce.

Výsledek?

Dům vypadá jako nový. Je hezký, moderní, nabízí dobré bydlení. Výměnou vstupních portálů, zasklením lodžií a zateplením se zvýšil komfort a kvalita bydlení. Zlepšilo se vnitřní mikroklima. Snížil se hluk zvenčí.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?