Práce ve stavebnictví?

Oprava vad a sanace, modernizace bytového domu T08B v Neratovicích

Komplexní rekonstrukce bytového domu, včetně zateplení systémem CAPAROL, výměny výplní otvorů, stoupaček zdravotně-technické instalace a osobních výtahů.

Lokalita:
Na Výsluní 1146-1154, Neratovice
Investor:
Bytové družstvo Višňová
Termín:
06.2008 - 10.2009
Investiční náklady:
36 744 843 Kč bez DPH
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 10 fotografií

Popis realizace

Předmět této prestižní zakázky byla „Oprava vad a sanace, modernizace bytového domu T08B" a ostatní doplňkové práce na objektu Na Výsluní 1146-1154v Neratovicích dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení zpracované projektovou kanceláří A.W.A.L - expertní a projektová kancelář - stavební izolace a stavební fyzika, Eliášova 20, 160 00, Praha 6, zodpovědný projektant Ing. Pavel Zídek.

Byly provedeny zejména tyto stavební práce:

 • statické sanace v odhadovaném množství
 • provedení konečné povrchové úpravy čel stěnových a stropních panelů na lodžiích, podhledů lodžií a vstupů bez tepelné izolace
 • kompletní provedení dodatečných tepelných izolací obvodových stěn bytových podlaží systéme CAPAROL CAPATECT
 • oprava kompletního podlahového souvrství na lodžiích
 • výměna zábradlí lodžií a konzol pro sušení prádla
 • výměna klempířských prvků - parapety, lišty, oplechování
 • výměna hromosvodových svodů včetně revize
 • ZTI /zdravotně-technické instalace/
 • výměna stoupaček splaškové kanalizace
 • výměna ležatých rozvodů - vodovod
 • výměna stoupaček - vodovod
 • výměna rozvodů požárního vodovodu bez výměny hydrantových skříní
 • dodávka a montáž nových výtahů dodavatele VÝTAHY, s.r.o.
 • rekonstrukce perimetru domu, soklové části, stupních schodišť a portálů
 • úklid a likvidace všech odpadů

Navržená technická řešení, technologické postupy a požadovaná jakost jsou definovány v technologických předpisech výrobců a dodavatelů stavebních komponentů.


 

 
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?