Práce ve stavebnictví?

Oprava a modernizace domu Vršovická 1286 - 1288, Praha 10

Z původně ne příliš vzhledného domu na pražském Kubánském náměstí ve Vršovicích je dnes barevný a reprezentativní objekt se žlutou fasádou, která je v několika hladinách vystínována.

Lokalita:
Vršovická 1286 - 1288, Praha 10
Investor:
Společenství Vršovická 1286, 1287, 1288, Praha 10
Termín:
05/2011 -10/2011
Investiční náklady:
7,3 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 16 fotografií

Popis realizace

Co bylo předmětem rekonstrukce?

Hlavní část realizace se týkala provedení kontaktního zateplovacího systému, ale mimo jiné zde byla provedena i výměna výplní otvorů, klempířské a zámečnické práce a zateplení podhledů suterénu přízemí.

Jak opravy probíhaly?

Samotná realizace zakázky byla ovlivněna charakterem místa staveniště (rušná ulice), kdy bylo nutné koordinovat logistické procesy, zejména dopravy materiálu. Taktéž bylo nutné sladit požadavky uživatelů přízemních prostor ve vztahu k nepřerušenému provozu jejich obchodní činnosti a potřeby provádět práce na zateplení podhledů a výměny výkladních skříní. Všechny tyto okolnosti se podařilo zdárně a ke spokojenosti všech zainteresovaných stran zvládnout.

Vzhledem k vysoké prašnosti v místě byla navržena a provedena „anti-aging" omítka, která garantuje efekt samočištění při dešťových srážkách. Jelikož se jednalo o místo, kde se vyskytuje hojně holubí populace, byla zvolena ochrana proti ptactvu a to formou trnů proti holubům na římsách dotčeného objektu.

Po dokončení rekonstrukce

Na závěr lze dodat, že jsme zákazníkovi předali řádné zrekonstruovaný dům, jehož hodnota se tak po technické a finanční stránce zvýšila.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?