Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Machatého 679, Praha 5 – druhá revitalizace, třetí život

Společenství vlastníků, po privatizaci dospělo k poznání, že komfortní bydlení v panelovém domě, může vypadat jinak. Mnohem lépe.

Lokalita:
Machatého 679/2, Praha 5
Investor:
Společenství vlastníků domu č.p. 679/2, Barrandov - Praha 5
Termín:
03/2021 – 10/2021
Investiční náklady:
13,2 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 20 fotografií

Popis realizace

Panelový dům č. 679 v Machatého ulici v Praze 5, místní části Hlubočepy, byl postaven ve druhé polovině osmdesátých let minulého století. Tehdy jako tzv. bodový, výškový dům o 12 nadzemních obytných podlažích a jedním technickým, zasazeným částečně pod okolní terén.

Projektován byl v konstrukční soustavě P 1. 11., což byl malorozponový stěnový kombinovaný nosný systém. Stropní panely jsou nepředpjaté, plné, s tloušťkou 150 mm. Schodiště jsou dvouramenná ze zalomených dílců šířky 1,1 m, osvětlená a větratelná okny.

Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 2,8 m, světlá výška 2,65 m. Vnitřní nosné stěnové dílce jsou provedeny jako železobetonové, tloušťky 150 mm. Obvodové stěny budovy na průčelích a štítech tvoří sendvičové panely obsahující tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl. 80 mm. Střecha byla provedena jako dvouplášťová, plochá se spádovou vrstvou z keramických panelů a tepelnou izolací

Na každém podlaží jsou 4 byty 3+1 s lodžiemi a 1 byt 2+KK. Celkem je v domě 59 bytů. Byty 3+1 s lodžiemi orientovány na východ či západ, 2+KK orientovány na jih.

Prvotní rekonstrukce

Při první revitalizaci byly demontovány, až na jednu, všechny původní průčelní dřevěné stěny lodžií a vyzděny pórobetonovými tvárnicemi. Okna s dřevěnými rámy byla, až na okna v jednom bytě, vyměněna za okna s plastovým rámem a zasklená izolačním dvojsklem 4-16-4. Byly opraveny vstupy a vyměněny vstupní portály. Některé lodžie byly buď zaskleny, nebo, podle přání uživatelů, zejména v 1. nadzemním podlaží, osazeny mřížemi. Byly opraveny těsnící spáry mezi panely a lokálně opravena stření krytina.

Čas běžel a život ukázal, že to nestačí.

Společenství vlastníků, jako ostatně mnoho jiných SVJ, po privatizaci dospělo k poznání, že komfortní bydlení v panelovém domě, může vypadat jinak. Mnohem lépe. A tak byla 23. 2. 2021 mezi Společenstvím vlastníků domu č. p. 679/2, Barrandov - Praha 5 a společností KASTEN, s.r.o. podepsána smlouva o dílo s názvem „Revitalizace panelového domu v ulici Machatého 679/2, Praha 5 - Hlubočepy“.

Předcházející úpravy, resp. spíš jen opravy nedostatků projektu a stavby současné práce lehce zkomplikovaly. Ačkoliv stav stávajících výplní okenních otvorů v bytech, kde již došlo k výměně za plastová okna, byl shledán vyhovující, jejich osazení, odpovídající době výměny však současné ČSN 746077 neodpovídalo. Chybějící osazení parotěsných a paropropustných pásek, kotvení oken pomocí turbo šroubů a to, že připojovací spára po celém obvodu okna nebyla z dlouhodobého hlediska trvale vodotěsná, mělo za následek zvýšený výskyt vlhkosti, tvorbu plísní právě v důsledku nevhodně řešené připojovací spáry. Naštěstí má každý problém řešení.

Zde bylo nutné před zateplením použít a osadit speciální rozšiřovací profily lepené na stávající rám okna, aby zateplení okolo oken bylo proveditelné a účinné. Bez toho by místa kolem oken nesplnila po zateplení požadavky ČSN 730540-2 a hlavně požadavky uživatelů bytů. Stačilo, že si na vlhkost a plísně stěžovali před revitalizací. Konec konců, proto se pro revitalizaci rozhodli. Aby se v domě lépe žilo.

Je to klasický příklad ukazující, jak je důležité při zateplení panelových domů věnovat zvýšenou pozornost detailům. Ne nadarmo se říká že, ďábel je ukrytý právě v detailu. Pro panelové domy a jejich revitalizací to platí dvojnásob. Zanedbání pozornosti a péče věnované detailům vytváří ty nejlepší podmínky pro výskyt tepelných mostů, vzlínající vlhkost i vznik plísní.

Svislý obvodový plášť domu, tak jak byl původně postaven, neměl dnes požadovaný a z hlediska kvality vytápění a energetických úspor vyžadovaný součinitel prostupu tepla. Následkem byla nízká dotyková teplota což v nejproblematičtějších místech (kouty, rohy, místa s výskytem tepelných mostů) vytvářelo velmi pravděpodobnou možnost srážek vodní páry a následně vznik plísní. Proto byl obvodový plášť domu zateplen certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem s izolací z minerální vaty, certifikovaným dle ETAG 004 v kvalitativní třídě A dle parametrů Cechu pro zateplování budov.

Podobně bylo nutné z gruntu opravit lodžie. Mimo zateplení a opravy stěn bylo nutné renovovat hydroizolační souvrství. Na povrch instalovat venkovní keramickou dlažbou s požadovaným součinitelem smykového tření. Rovněž bylo nutné osadit nové, bezúdržbové zábradlí s výplní z bezpečnostního mléčného skla. Původní ocelové zábradlí jednotlivých lodžií bylo zkorodované, jeho kotvení degradované a v místě vetknutí poškozující lodžiovou desku.

Do prostoru lodžií byly poté osazeny lodžiové sušáky na prádlo. Jsou bezúdržbové, umožňují pohyb šňůr nebo ev. dle potřeby, jejich úplnou demontáž. U bytů 2KK bez lodžie byly, na základě přání a souhlasu obyvatele bytu osazeny na okenní parapet podokenní sušáky. Korunou oprav lodžií byla instalace posuvně otočného zasklení kaleným sklem.

U bytů 2KK bez lodžie, stejně jako ostatních oken bytů na jižním průčelí, byla v rámci aplikace zateplovacího systému provedena příprava na dodatečnou montáž venkovních žaluzií. Podle přání jednotlivých uživatelů bytů byly stínící prvky instalovány.

Revitalizace střechy znamenala instalaci hydroizolační folie a zateplení. Byly vyměněny veškeré parapety, stávající ocelová okna a dveře střešní nástavby, neboť byly zdrojem masivních teplených ztrát. Zatepleny byly i stěny a střecha střešní nástavby.

Fasáda průčelí a štítů byla zateplena kontaktním zateplovacím systémem s izolací na bázi minerální vaty tl. 120mm, v kvalitativní třídě A (dle Cechu pro zateplování budov). Pro vnější povrchovou úpravu fasády domu byla zvolena probarvená tenkovrstvá difúzně otevřená silikonová omítka vyztužena uhlíkovými vlákny o zrnitosti min. 1,5mm, která budou omítku chránit proti houbám a plísním. Aktivní samočisticí efekt bude dosažen fotokatalýzou (nasákavost W3, prodyšnost V1).

Po zateplení byl osazen nový okapový chodník (stávající, místy prorůstající rostlinami, byl odstraněn) z betonové dlažby, osazené do linie ze zahradních obrub. Nový je i hromosvod.   

Kdysi běžný, chce se říci obyčejný panelový dům, začal žít další, dnes již mnohem komfortnější život. Hlavně však jeho vlastníci. Dobře věděli, proč miliony, které do revitalizace vloží, jsou tou nejlepší investicí.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?