Práce ve stavebnictví?

Komplexní sanace fasádního pláště domu T 08 B Slancova v Praze 8

Sanace západní, severní a jižní obvodové stěny panelového domu konstrukční soustavy T 08 B, sanace lodžií systémem Schomburg, zateplení systémem Baumit, zasklení lodžií Optimi.

Lokalita:
Slancova 1253-1262, Praha 8
Investor:
Bytové družstvo Slancova, družstvo
Termín:
04.-11. 2004
Investiční náklady:
15 117 948 Kč bez DPH
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 4 fotografií

Popis realizace

Sanace západní, severní a jižní obvodové stěny (a štítové plochy na východním průčelí) objektu Slancova 1253-1262, Praha 8 dle projektové dokumentaci zpracované firmou MCT spol. s r.o. zahrnolala především provedení následující dodávejk a prací:

 • Sanace korozních poruch obvodových stěn včetně atik, říms a pilastrů.
 • Sanace korozních, eventuálně statických poruch lodžií.
 • Dodatečné zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem Baumit.
 • Sanace povrchů říms a pilastrů včetně nového oplechování a dodatečného zateplení.
 • Sanace podlah lodžií zahrnující kompletní výměnu podlahových vrstev v šestimetrových lodžiích.
 • Sanace podlah lodžií ve třímetrových modulech zahrnující sanaci okraje a položení nové dlažby na stávající teracovou dlažbu.
 • Oprava ocelových zábradlí lodžií zahrnující:
 • Dodatečné osazení prosklené výplně na třímetrových lodžiích v souvislosti s jejich uzavřením posuvným zasklením,
 • Změnou způsobu kotvení sloupků zábradlí v šestimetrových lodžiích (kotvení do čel stropních dílců),
 • Výměnou ozdobných prvků se skleněnou mozaikou za desku MAX exterior,
 • Eventuální úpravu kotvení zábradlí v souvislosti s prováděním dodatečného zateplení bočních stěn lodžií,
 • Obnovení protikorozních nátěrů
 • Nové povrchové úpravy nezateplovaných stěn a podhledů v lodžiích.
 • Detaily napojení dodatečného zateplení na atiku a obklad podhledu stropu v 1.NP.
 • Sanace střech nad lodžiemi.
 • Uzavření lodžií v modulu 3 m (na jižní straně) posuvným zasklením OPTIMI KVADRO.
 • Úprava stávajících zasklení lodžií v modulu 3 m (na jižní straně) nezbytná pro provedení sanace podlah, zábradlí a vnitřních povrchů lodžií (základní rozměry zasklení se nemění)
 • Veškeré související montážní, stavební a pomocné práce.
 • Odvoz a likvidace odpadu.


Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?