Práce ve stavebnictví?

Komplexní sanace domu typu G 57 v Neratovicích v ulici 28.října 913-915

Sanace střešního pláště systémem Rhenofol, sanace lodžií a fasádního pláště panelového domu typu G 57 systémem zateplení systémem ALSECCO Basic

Lokalita:
28.října 913-915, Neratovice
Investor:
Stavební bytové družstvo Neratovice
Termín:
09.2003 - 11.2004
Investiční náklady:
4,137 mil. Kč bez DPH
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 4 fotografií

Popis realizace

Předmětný objekt je panelový řadový objekt bytových domů o pěti nadzemních podlažích, postavený v konstrukční soustavě G 57, krajová varianta P 61. Technické podlaží v suterénu má sníženou výšku. Objekt projektoval KPÚ Praha v termínu 7.1964. Objekt obsahuje tři sekce, z nichž koncové jsou atypické, každá o čtyřech modulech skladebné délky 3,6 m a střední sekce je typická, tvořená pěti moduly délky 3,6 m. Všechny sekce tvoří jeden dilatační úsek. Vstupy do objektu jsou na severovýchodním průčelí. Jihozápadní průčelí objektu je vybaveno celkem čtyřmi sloupci lodžií zapuštěných za rovinu fasády. Severovýchodní průčelí jsou bez lodžií. Obvodový plášť je tvořen celostěnovými sendvičovými panely. Nosná konstrukce objektu sestává z příčných a podélných montovaných stěn tloušťky 150 mm, a stropních dílců výšky 100 mm. Vrstvy podlahy mají tloušťku cca 80 mm.

Podle podkladů krajské varianty soustavy P 61 jsou dílce obvodového pláště vrstvené s vnější krycí betonovou vrstvou tloušťky 50 mm, s polystyrénovou izolací tloušťky 40 mm a s vnitřní nosnou vrstvou tloušťky 150 mm (ve štítech i v průčelí). Krycí vrstva je propojena s vnitřní nosnou vrstvou ocelovými žebříčky obetonovanými v žebrech. Žebra jsou situována na obvodu panelů i v ploše.

Zmonolitnění obvodových stěn s vnitřní nosnou konstrukcí je prostřednictvím výztuže ve tvaru smyček vystupující převážně z rohů stěnových a stropních dí1ců, která je navzájem propojena skobičkami betonářské výztuže. Zálivková výztuž ve vodorovném ani ve svislém směru není provedena. Z projektové dokumentace vyplývá, že stropní dílce jsou vyložené o cca 75 mm přes čela vnitřních nosných stěnových dí1ců. Tím vytvářejí konzolu, která zasahuje do obvodového pláště. Stropní dílce jsou ukládány do polodrážky ve vrcholu obvodového celostěnového dílce.

Boční stěny zapuštěných lodžií tvoří železobetonové stěnové dílce skladebné tloušťky 150 mm doplněné lodžiovou příložkou. Stropní lodžiové panely jsou železobetonové, plného průřezu, výšky 100 mm. Lodžiové stěny v čelech lodžií jsou tvořeny dílci s prostupem pro okno a balkónové dveře ajsou ukládány na stropní lodžiový dílec - tepelný most v podlaze lodžie není přerušený. Lodžie jsou vybaveny ocelovým zábradlím, které je kotveno do bočních stěn lodžií a do podlahy lodžie. Výplň zábradlí je kombinována z drátoskla v ocelovém rámu a z ocelových prutů.

Pro kvalitní a hlouhodobě funkční užitnost byly při rekonstrukci domu prováděny tyto činnosti:

  • Sanaci statických a korozních poruch dí1ců a styků obvodového pláště včetně lodžií
  • Sanaci statických poruch deformovaných stropních dílců nad nejvyšším podlažím
  • Sanaci obvodových stěn včetně dodatečného zateplení systémem Alsecco Basic
  • Sanaci zábradlí a podlah lodžií včetně nového způsobu odvodnění lodžií
  • Sanaci střešního pláště folií Rhenofol CV 1,5mm včetně dodatečného zateplení 120 mm

V textu použity části posudku ze září 2003 vypracovaného MCT spol. s r.o.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?