Práce ve stavebnictví?

Komplexní řešení pro dům Slovanská v Plzni

Sanace panelového domu a ostatní doplňkové práce na objektu Slovanská 107,109,111, Plzeň

Lokalita:
Slovanská 107, 109, 111, Plzeň
Investor:
Společenství vlastníků Slovanská 107, 109, 111, Plzeň
Termín:
06.2007 - 06.2008
Investiční náklady:
16.024.348,74 Kč bez DPH
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 1 fotografií

Popis realizace

Sanace panelového domu a ostatní doplňkové práce na objektu Slovanská 107,109,111, Plzeň

Předmětem díla dle SOD je :
SO_01 Sanace obvodového pláště
SO_02 Sanace střešního pláště
SO_03 Výplně stavebních otvorů
SO_05 Elektroinstalace
SO_06 Vnitřní instalace ZTI
SO_07 Nový povrch sklepních podlah
SO_08 Projektová dokumentace
SO_09 Slaboproudé rozvody STA,LAN
SO_10 Vnitřní plynovod
Přesný rozsah a popis víceprací je uveden v příloze č.1 smlouvy o dílo.

Předmětem díla dle dodatku č.1 je :
SO_04 Rekonstrukce výtahů
Přesný rozsah a popis dodávek a prací je uveden v příloze č.1 dodatku č.1 smlouvy o dílo.

Předmětem díla dle dodatku č.2 je :
MNP 01 Vnitřní plynovod - méně práce
VCP 02 Vnitřní instalace - vícepráce
VCP 03 Úprava stávajícího rozvodu R/TV na střeše
VCP 04 Příprava podkladu pro zateplení - POHLED ZE SLOVANSKÉ TŘÍDY
VCP 05 Osazení hydrantu, zasekání
VCP 06 Demontáže potrubí a zednické práce
VCP 07 Opláštění výtahové šachty sádrokartonem, vchody 107 a 109
Přesný rozsah a popis dodávek a prací je uveden v příloze č.1 dodatku č.2 smlouvy o dílo.

Předmětem díla dle dodatku č.3 je :
VCP 08 Rekonstrukce střešního svodu
VCP 09a Opláštění výtahové šachty sádrokartonem, vchod 111
VCP 09b Opláštění výtahové šachty sádrokartonem, vchody 107 a 109 - vícepráce
VCP 11 Změna provedení vchodových dveří
Přesný rozsah a popis dodávek a prací je uveden v příloze č.1 dodatku č.3 smlouvy o dílo.

Předmětem díla dle dodatku č.4 je :
VCP 12 Vnitřní úpravy a podlahy včetně podlahy vstupů
VCP 13 Úprava výtahů
VCP 14 Příprava pod malby
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?