Práce ve stavebnictví?

Komlexní sanace věžového domu typu T 08 B v ulici Na Skalkách 951, Neratovice

Sanace a zateplení střechy, sanace fasádního pláště a lodžií panelového domu typu T 08 B systémem ALSECCO ALKRET, zateplení systémem BAUMIT, výměna okenních výplní KBE

Lokalita:
Na Skalkách 951, Neratovice
Investor:
Investor Bytové družstvo Dohoda v Neratovicích
Termín:
07.2003 - 03.2004
Investiční náklady:
9.088 mil Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 6 fotografií

Popis realizace

 • sanace a dodatečné zateplení stávajícího střešního pláště
 • obnovení hydroizolační vrstvy střechy včetně nového řešení detailů
 • oprava korozních poškození obvodových dílců a atik
 • sanace betonových konstrukcí a obvodového pláště systémem ALKRET
 • kontrola spojení předsazených lodžií s vnitřní nosnou konstrukcí pomocí zálivkové výztuže, eventuálně zesílení tohoto spojení
 • zesílení stropních lodžiových dílců, u nichž je hlavní (předpjatá) výztuž oslabena korozí .
 • zesílení stropních dílců poškozených podélnými trhlinami .
 • rozšíření úložné plochy stropních lodžiových dílců v místech s nedostatečnou délkou uložení
 • oprava a zesílení narušených styků stropních a stěnových lodžiových dílců
 • oprava korozních vad železobetonových konstrukcí (obnažená, korodující výztuž)
 • sanace a hydroizolace podlah lodžií systémem MUREXIN
 • sanace obvodového pláště kontaktním fasádním systémem BAUMIT
 • Výměna výplní otvorů za plastová okna s pětikomorový profil KBE, zasklení 1,1

Předmětný objekt je panelový věžový dům o 13-ti nadzemních podlažích, postavený v konstrukční soustavě T 08 B. Objekt projektoval KPÚ Praha, Kostelní 44 v roce 1967. Objekt obsahuje pouze jednu sekci. Každá strana objektu je vybavena dvěma sloupci předsazených lodžií, které tvoří průčelí a pásem bez oken (štítová stěna).

Středněrozponová stavební soustava T -08 B se vyznačuje modulovou vzdáleností vnitřních nosných stěn 6 m. Šestimetrové moduly jsou pou?ity i v předsazených lod?iích.

Konstrukční výška nadzemních podlaží činí 2,8 m (světlá výška podlaží 2,55 m).

Střecha objektu je jednoplášťová. Tepelnou izolaci tvoří pravděpodobně plynosilikátové tvámice t1.150 mm na spádovém násypu z drcené strusky. Povrch střechy je uzavřen cementovým potěrem tI. min.20 mm a hydroizolací z asfaltových pásů. Po obvodě je střecha ukončena atikou, která vystupuje nad plochu střechy a zahrnuje i střechy nad předsazenými lodžiemi. Atikové dílce jsou kotveny bloky položenými kolmo k atice, které mají stejnou výšku jako atika.

Z nástavby strojovny výtahů vystupuje na v?echny strany železobetonová pergola tvořená konzolami vystupujícími ze ztužujícího věnce uvnitř nástavby, které jsou po obvodě spojeny žebrem, čímž vytvářejí rošt. Tato konstrukce byla opraveny již v předešlých letech.

Objekt byl podle údajů objednatele realizován v roce 1971.
Zhodnocení statické způsobilosti konstrukcí vyplývajících ze zpracovaného posudku :

 • Častý projev zatékání na bok a podhled stropního dílce
 • Projevy zatékání do prostoru vodorovného styku stěnových a stropních lodžiových panelů.
 • Počáteční stádia narušení styků
 • Výron vody z dutiny stropního dílce na podhled.
 • Výron vody z prostoru vodorovného styku stropních a stěnových lodžiových dílců na vnitřní povrch boční stěny lodžie
 • Trhliny v místech uložení výztuže ve stropních a stěnových lodžiových dílcích, které signalizují korozi výztuže, separace krycích betonových vrstev, obnažení korodující výztuže
 • Koroze okapnicových plechů na okraji podlahy lodžie - prokorodované, popř. odpadlé plechy
 • Degradovaná mazanina v čele dlažby
 • Koroze profilů ocelových zábradlí, koroze v místě kotvení sloupků zábradlí do podlahy lodžie, částečně i na kotevních místech na bočních lodžiových stěnách
 • Trhliny ve spáře mezi předsazenou lodžií a vlastní fasádou objektu
 • Opačný sklon stropních lodžiových dílců, který při uložení stávající hydro izolace přímo na povrch dílce podporují zatékání ve spáře nad oknem, popř. pronikání srážek do interiéru bytu.

V textu použity části posudku z července.2003 vypracovaného MCT spol. s ro., Pražská 16, 10221 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 271 750 448, Http://www.mct.cz
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?