Práce ve stavebnictví?

Ekonomičtější provoz budovy a hezčí vzhled domu Babákova

Bytový dům Babákova nabízí nejen ideální bydlení pro rodiny s dětmi, po vydařené rekonstrukci také ekonomičtější provoz budovy a hezčí vzhled.

Lokalita:
Babákova č.p. 2197-2200, Praha 4
Investor:
Bytové družstvo Babákova 2197-2200
Termín:
08/2016 - 11/2016
Investiční náklady:
9,7 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 8 fotografií

Popis realizace

Dům v kontextu města

Poloha nedaleko Kunratického lesa a kousek od nákupního centra na Chodově, dělá z bytového domu v ulici Babákova skvělé místo pro bydlení. Dům spolu s navazující sousední obytnou budovou tvoří polouzavřené atrium tvaru "U", kde je umístěno krásné, oplocené dětské hřiště.

Stavební úpravy

Obyvatelé o svůj dům i okolí pečují a v roce 2016 se rozhodli pro radikální snížení energetické náročnosti domu, pro kterou si vybrali naši společnost KASTEN. Úpravy spočívaly v zateplení celé fasády a střechy domu, čímž se plánovaného cíle lehce dosáhlo. Prvním krokem byla stavební příprava a projektová dokumentace, na základě které se revitalizace domu realizovala.

Fasáda

Po důkladné kontrole stavu obvodového pláště, mechanickém odstranění nesoudržných částí a jejich sanaci, byl povrch fasády očištěn tlakovou vodou.

K zateplení hlavních ploch fasády byl použitý fasádní polystyren s příměsí grafitu (šedý polystyren) o celkové tloušťce 120 mm. Čelní lodžiové stěny byly obloženy speciálním izolantem z fenolické pěny, u které je možné použití menších tlouštěk při zachování požadovaných tepelně izolačních vlastností. Používaná je zejména u lodžií, kde není místo pro velké tloušťky izolantů. K zateplení soklu a části domu pod terénem se použil nenasákavý extrudovaný polystyren a pro vstupy nehořlavá minerální vata.

Pro povrchovou úpravu zateplovacího systému byla zvolena tenkovrstvá omítka nové generace Weber.pas aquaBalance, která reguluje vlhkost na povrchu fasády a po zvlhčení deštěm nebo rosou se znatelně rychleji vysouší. Vlhkostní režim fasády se udržuje v přirozené rovnováze, takže řasy a plísně zde nenalézají živnou půdu a fasáda si po dlouhou dobu zachovává hezký vzhled.

Podlahy lodžií a výměna zábradlí

Původní skladební vrstvy lodžiových podlah byly vybourány až na nosnou konstrukci. Poté proběhla kontrola nosného panelu a byla provedena reprofilace dle stavu jednotlivých lodžiových konstrukcí. Nosný podklad byl napenetrován a následně byla položena tepelná izolace z desek XPS-R tloušťky 30 mm v pásu cca 600mm od hrany svislé konstrukce. Spádovou vrstvu tvoří vyztužená betonová vrstva opatřena dvouvrstvou hydroizolační stěrkou s bandážními páskami, na kterou se pokládala mrazuvzdorná protiskluzná keramická dlažba.

Původní dožilé lodžiové zábradlí bylo nahrazeno novou hliníkovou konstrukcí s výplní z bezpečnostního skla, které bylo u všech lodžií doplněno bezrámovým zasklením.

Střecha

Původní střešní hydroizolace byla zbavena hrubých nečistot a na očištěný povrch izolace střechy byla položena parozábrana z PE fólie. Na fólií bylo kladeno zateplení expandovaným samozhášivým polystyrenem EPS tl. 260 mm a před položením nové hydroizolační vrstvy z mPVC fólie Protan, se mezi polystyrén a fólii vložila separační geotextilie. Nové atikové oplechování je z poplastovaného plechu v celkové tl. 1,2 mm. Konstrukce ventilačních jednotek byly zatepleny XPS izolantem tl. 50 mm, následně překryty CETRIS deskami a přetaženy hydroizolační folií. Jako poslední byla provedena nová hromosvodná síť.

Dopřát péči domu se vyplatí

Věnování péče panelovým domům je základem pro jejich bezproblémové užívání a zachování hodnoty bytů co nejdelší možnou dobu. Je to nejen rozumné, ale přímo nutné. Příjemným vedlejším účinkem stavebních zásahů je oživení vzhledu budovy a zvýšení atraktivity celého nejbližšího okolí.

Obyvatelé domu Babákova přínos sanace a revitalizace domu dobře zvážili a jejich rozhodnutí bude pozitivně ovlivňovat kvalitu jejich bydlení po dlouhý čas.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?