Práce ve stavebnictví?

Dům u Hořovického zámku

Další obnovu na Berounsku jsme prováděli v romantickém prostředí Hořovického zámku s krásným a rozlehlým zámeckým parkem.

Lokalita:
Hradební 1362-1366, Hořovice
Investor:
Společenství vlastníků jednotek Hořovice 1362-1366
Termín:
09/2018 – 06/2019
Investiční náklady:
12,4 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 12 fotografií

Popis realizace

U Hradeb

Panelový dům se nachází v ulici Hradební, naproti zámku Hořovice. Byl postavený v roce 1988 jako čtyřpodlažní objekt s 5-ti vchody, které jsou uspořádané do dvou vzájemně půdorysně a výškově odsazených celků. Má plochou střechu a částečně zapuštěné technické podlaží (suterén).

Cílem rekonstrukce bylo komplexní zateplení fasády pro snížení energetické náročnosti, statické zajištění, opravy dotčených obvodových konstrukcí a výměna vybraných technických prvků.

Obvodový plášť

Obvodové stěny jsou tvořené z panelových dílců, které jsou podle současných standardů z tepelně-izolačního hlediska nevyhovující. Na fasádu byl z tohoto důvodu aplikován kontaktní zateplovací systém s izolací z pěnového polystyrénu. V lodžiích se na hlavní stěny s okenními otvory a boční stěny použil šedý polystyrén, který má v sobě příměs grafitu a vykazuje lepší izolační schopnosti. V soklové části a v části pod terénem byl použitý nenasákavý polystyrén z extrudovaného polystyrenu. Tloušťka hlavního izolantu fasády je 140 mm.

Pro eliminaci tepelných mostů v místech upevnění hmoždinkami, byly použité polystyrenové zátky. Poté se celá plocha izolantu opatřila minerální armovací hmotou s výztuží, podkladním adhezním nátěrem a finální bezespárou omítkou na silikonově-pryskyřičné bázi.

Oprava lodžií

Spodní povrchy a čela lodžiových dílců byly omyty tlakovou vodou, zbaveny nepřídržných, separujících nátěrů a fragmentů betonu a důsledně reprofilovány. Poté byla vybouraná nášlapní vrstva podlah, s různorodou úpravou podle samostatného provedení majitelů v minulosti. Průhyb lodžiových panelů byl vyrovnán do horizontální roviny. Hydroizolační vrstvu tvoří stěrková hydroizolace vytažená také na soklovou část lodžiových stěn. Finální vrstvu tvoří mrazuvzdorná keramická dlažba lepená flexibilním lepidlem.

Původní, dosloužilé zábradlí bylo vyměněno za nové systémové hliníkové zábradlí s výplní z bezpečnostního vrstveného skla Connex.

Zateplení stříšek nad lodžiemi a vstupy

Oprava stříšek spočívala v demontáži původní plechové krytiny, asfaltové lepenky, odstranění vydrolených částí a vyrovnání cementovým potěrem. Na takto připravený podklad byla aplikována tepelná izolace a fóliová střešní krytina s vloženou separační geotextílii.

Nad vedlejším vstupem jednoho z vchodů byla osazena nová stříška z žárově zinkované ocele s bezpečnostním sklem.

Závěrečné práce a rozhodnutí

Ke každé odborně prováděné rekonstrukci patří spousta detailů, jako je osazování systémových lišt zateplovacího systému, výměna hromosvodných lan, nových parapetů a další, které dotvářejí dílo do výsledné podoby. Jinak tomu nebylo ani v případě této revitalizace.

Další důležitou částí rekonstrukce domu je volba barevného řešení, které je obvykle v rukou projektantů, ale je i věcí v kompetenci rozhodnutí stavebního úřadu. U této obnovy obvodového pláště zvítězili neutrální barvy a jemný vzor.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?