Práce ve stavebnictví?

Dům na Výsluní

Dům na jižní hranici Neratovic má kliku, celý život si žije na výsluní. Rekonstrukce od KASTENu mu životnost pořádně prodloužila a přidala další desítky let.

Lokalita:
Na Výsluní 1300 a 1301, Neratovice
Investor:
Stavební bytové družstvo Neratovice, Na Výsluní 1314, Neratovice
Termín:
04/2020 – 07/2020
Investiční náklady:
6,3 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 5 fotografií

Popis realizace

Bytový dům se nachází ve výhodné poloze u polí na jižní hranici Neratovic, v bezprostřední blízkosti obchodu s potravinami. Má 8 nadzemních podlaží, které se využívají čistě na bytové účely, a jedno podlaží technické. Budova se skládá ze dvou sekcí, z kterých každá má jeden hlavní a jeden vedlejší vchod, schodiště a výtah. V jedné sekci se nachází 24 bytů, celkem je jich 48 v celé budově.

Revitalizace byla potřebná zejména pro zlepšení tepelně-technických parametrů budovy. Jednalo se především o zateplení pláště bytového domu, rekonstrukci lodžií a vstupů, dále osazení nových klempířských a zámečnických prvků, a repasi hromosvodu.

Obvodový plášť

Jihozápadní štít domu byl již zateplený, ale protože systém nevyhovoval současným tepelně-technickým požadavkům, byl zcela odstraněn. Fasáda celého domu byla zkontrolována, vyspravena a očištěna a následně byla zateplena novým kontaktním systémem v kvalitativní třídě „A“. Jako izolant byl použitý šedý fasádní polystyrén s tloušťkou 120 mm na hlavní ploše, v celé výšce budovy.

Požární bezpečnost kolem okenních otvorů byla dosažena pomocí speciálních protipožárních lišt a díky použití tepelné izolace z minerální vlny pro zateplení ostění a nadpraží oken. Pro stěny kolem vstupů a podhledy lodžií, byla taktéž použita minerální vlna. Konečnou povrchovou úpravu tvoří silikonová omítka se zrnem 1,5mm.

Nové oplechování parapetů, které ukončuje systém zateplení u okenních otvorů, je z ocelového pozinkovaného plechu s plastovou povrchovou úpravou. Na závěr byla na fasádě provedena nová hromosvodná síť dle ČSN 341390 s pěti svody, včetně opravy nevyhovujícího uzemnění.

 Výměna výplní otvorů

Součástí rekonstrukce byla také výměna sklepních oken, vstupních dveří a také balkonových sestav. Sklepní okna jsou z plastových profilů, s izolačním nestrukturalizovaným dvojsklem. Balkonová sestava s dveřmi a jednokřídlým oknem je rovněž plastová s izolačním dvojsklem. Vstupní i vedlejší dveře jsou hliníkové, u hlavního vstupu byla namontována čtečka pro bezkontaktní čipy.

Rekonstrukce podlah lodžií a vstupů

Po demontáži starých konstrukcí zábradlí, byly původní lodžiové i vstupní podlahy vybourány až na nosnou vrstvu. Na očištěný povrch byla nanesena penetrace a poté nová spádová vrstva, s vkládaným dilatačním profilem mezi stěnu a spádovou vrstvou. Na tento podklad byla provedena penetrace a první vrstva hydroizolace, s vytažením na svislé stěny do výšky 100 mm. Následně byl osazený ukončovací okapový profil s překrytím systémovou izolační páskou, a styk stěny a podlahy byl opatřený těsnícím pásem. Celý tento systém byl poté překrytý druhou vrstvou hydroizolační stěrky, s vytažením 100 mm na svislou část. Nakonec byla položena keramická mrazuvzdorná dlažba se soklíkem, lepená flexibilním lepícím tmelem. Na spárování byla použita flexibilní spárovací hmota. Nové zábradlí je ocelové, žárově zinkované se skleněnou výplní.

Budky pro netopýry a rorýse

Sledovat proměny zrekonstruovaných domů je vždy zajímavé. Z budov nevzhledných barev s viditelnými spárami panelů, se stanou pěkné stavby s moderním pláštěm. A nejen hezkým, často také užitečným díky osazení budek pro zákonem chráněné, ohrožené druhy živočichů, jako je rorýs nebo netopýry. V místech pod střechou jsme osadili 4 budky, kde si budou žít na výsluní spolu s jeho obyvateli.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?