Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Celková oprava panelových domů Kremličkova 961-3, Kolín

Sanace obvodového pláště, lodžií, střech nástaveb a vstupů včetně zateplení včetně výměny výplní otvorů

Lokalita:
Kremličkova 961-3, Kolín
Investor:
Společenství vlastníků pro dům Kremličkova čp. 961, 962, 963, Kolín II
Termín:
2009
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 1 fotografií

Popis realizace

Celková oprava panelových domů a ostatní doplňkové práce na objektu Kremličkova 961-3, Kolín v rozsahu upravené cenové nabídky zhotovitele ze dne 27.3.2009, která tvoří přílohu č.1 smlouvy o dílo a projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované projektovou kanceláří MCT spol. s r.o., Pražská 16, P10, odpovědný projektant Ing. Ivan Řehoř.

Oprava spočívá zejména v:

 • statické sanace dle projektové dokumentace část B.
 • sanace obvodového pláště dle projektové dokumentace část C.
 • dodávka oken včetně demontáže a montáže dle projektové dokumentace část C1.
 • sanace lodžií dle projektové dokumentace část D.
 • sanace střech a nástaveb na střeše dle projektové dokumentace část E.
 • sanace vstupů apod. dle projektové dokumentace část F.
 • jiné – vedlejší rozpočtové náklady, lešení, přesuny hmot, poplatek za zábor veřejného prostranství dle projektové dokumentace část G.
 • úklid a likvidace všech odpadů
 • součinnost při zajištění stavebního povolení, záboru veřejného prostranství a podání žádosti v rámci programu Panel
 • projekt skutečného provedení stavby, dojde-li k úpravám, které ho budou vyžadovat
 • organizace kolaudace díla, za předpokladu udělení generální plné moci objednatelem s úředně ověřenými podpisy a její předání zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvyLíbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?