Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Bytový dům u Kapličky

Čas, trpělivost a finance - to vše potřebujete při jakýchkoliv stavebních úpravách. Také trochu štěstí na dodavatele. Ale ono to vlastně vůbec není o štěstí, jen je potřeba dobře vybírat.

Lokalita:
U Kapličky 1653-1654, Čelákovice
Investor:
Stavební bytové družstvo Čelákovice, Stankovského 1636 Čelákovice
Termín:
03/2019 - 07/2019
Investiční náklady:
12,2 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 8 fotografií

Popis realizace

Důležitá volba pro stavbu

Dodavatel stavby se na pár měsíců stává vaším partnerem a na jeho odbornosti a zkušenostech závisí nejen výsledek, ale také celková atmosféra realizace. Spolehlivá stavební firma může pohotově řešit případné nedostatky projektu, nebo zkušeně řídit situace, které se nedaly předvídat. Když si všichni i lidsky sednou, je z toho pěkná akce, jako třeba zateplení bytového domu U Kapličky v Čelákovicích.

Kasten v akci

Naše mnohaleté zkušenosti z nejrůznějších druhů staveb byly naplno využity i při modernizaci tohoto panelového domu, která zahrnovala:

  • Zateplení fasády budovy
  • Rekonstrukce lodžií
  • Oprava a zateplení střech strojoven výtahů a vstupů
  • Rekonstrukce schodiště a vstupních ramp
  • Zateplení soklu, okapové chodníky a dokončovací práce

Fasáda panelového domu

Před aplikací nového zateplení obvodového pláště byly veškeré poškozené betonové konstrukce sanovány komplexním sanačním systémem s prvotřídními materiály. Nesoudržné části fasády byly důkladně odstraněny a povrch vyrovnán.

Dům byl zateplený tepelnou izolací z minerálních vláken v kombinaci s bílým a šedým fasádním polystyrénem. Hlavní plochy budovy byly obloženy minerální izolací tloušťky 140 mm. Tenčí štítové stěny byly zatepleny silnější vrstvou tepelné izolace z pěnového polystyrénu (180 mm). Na lodžiové stěny byl použitý šedý polystyrén, který má ve své hmotě příměs grafitu a tím lepší tepelně-izolační vlastnosti. To umožnilo použití menší tloušťky (120 mm) při zachování stejných tepelných parametrů. Na plochy představující požárně nebezpečný prostor byla použita minerální vata, tedy nehořlavý materiál. To je potřebné v místech, kde je použitý pěnový polystyrén – v našem případě se jedná například o pás nad založením zateplovacího systému ve štítech. Ostatní hlavní plochy celé budovy i strojoven výtahů jsou v minerální vatě a tím jsou požadavky na nehořlavost splněny.

Obnova lodžií

Úprava lodžií spočívala v demontáži původního zábradlí, opravy podhledů i lodžiových čel a sanaci podlah. Původní ocelové a betonové zábradlí bylo vyměněno za nové, žárově zinkované konstrukce s výplní z bezpečnostního vrstveného skla.

Čela a podhledy byly po sanaci a vyrovnání opatřeny novou výztužní vrstvou a omítkou. Původní keramická dlažba podlah byla kompletně vybourána a po úpravě povrchu byla aplikována nová systémová skladba se stěrkovou hydroizolací a mrazuvzdorní keramickou dlažbou.

Střechy strojoven

Vzhledem ke stavu původní krytiny bylo přistoupeno k její demontáži a nahrazení novým zatepleným střešním pláštěm. Po odstranění staré fóliové hydroizolace a zajištění pevnosti povrchu, byla provedena nová asfaltová parozábrana, dále pokládka střešní tepelné izolace tl. 160 mm a nová fóliová hydroizolace. Mezi izolaci a fólii se vložila separační geotextílie.

Rekonstrukce schodiště, vstupních ramp a finalizace díla

Přístupové schodiště a přístupová rampa byly demontovány a obě konstrukce nahrazeny novými. Novou rampu i schodiště, včetně zábradlí, tvoří ocelové, žárově zinkované konstrukce s teracovými deskami.

Na závěr, po demontáži a odvozu lešení, byly realizovány práce na zateplení soklové části domu, její hydroizolace, nové okapové chodníky po celém obvodu objektu a dokončení výměny hromosvodů.

Pro přírodu i pro lidi

U domu obklopeného zelení není překvapením, že i fasáda se skví v příjemné zelené barvě. V kombinaci s tlumenou šedou je to praktická volba. Své místo tady najdou i vzácné živočichy – ve výšce pod atikou jsme umístili nové hnízdiště pro zákonem chráněného druhu ptáka, rorýse obecného.

Jiří Neuman, předseda představenstva nám píše:

Jménem Stavebního bytového družstva Čelákovice bych Vám rád touto cestou poděkoval za úspěšnou realizaci a modernizaci bytového domu U Kapličky 1653-1654 v Čelákovicích, která spočívala v zateplení a opravě obvodového pláště včetně stavebních úprav vstupů. Vaše společnost byla vybrána na základě referencí do výběrového řízení a musíme konstatovat, že naše rozhodnutí bylo správné. Stavební práce byly prováděny s maximálním úsilím, vždy dle domluvených postupů a důraz byl kladen i na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?