Práce ve stavebnictví?

Zateplení komplexu administrativních budov AŽD

Komplex pěti budov, ve kterých sídlí společnost AŽD Praha s.r.o., si u pražské Jižní spojky jistě všimnete. Teď po rekonstrukci o to víc.

Lokalita:
Žirovnická 3146, Praha - Záběhlice
Investor:
AŽD Praha s.r.o.
Termín:
10/2014 - 10/2015
Investiční náklady:
21 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 21 fotografií

Popis realizace

Komplex pěti budov, ve kterých sídlí společnost AŽD Praha s.r.o., si u pražské Jižní spojky jistě všimnete. Teď po rekonstrukci o to víc, má totiž novou, opravdu povedenou fasádu.

Budova AŽD Praha v novém

Společnost AŽD se již desítky let věnuje výrobě a dodávání techniky a komponentů v oblasti kolejové a silniční dopravy. Je ryze českou společností a sídlí v blízkosti Jižní spojky v Praze v Záběhlicích v ulici Žirovnická, v komplexu budov, které prošly výraznou rekonstrukcí. Ta probíhala od října 2014 do října 2015 pod taktovkou naší společnosti KASTEN.

Příprava je prvořadá

Stavební práce se prováděly na hlavní budově, administrativním objektu, spojovacím krčku a budově ředitelství AŽD. Předmětem bylo především zateplení fasády, střešního pláště a stavební práce s tím související. Velká pozornost se věnovala přípravě, časovému rozvržení prací a provedení zkoušek a testovacích sond. Zkoušela se přídržnost navrženého lepidla k podkladu, dále únosnost hmoždinky v tahu a také byly provedené sondy do střech, pro zpřesnění původní skladby. Kvalitní přípravou se minimalizují překvapení na stavbě a to je vždy našim cílem.

Rekonstrukce v plném proudu

Jako první se zateplil spojovací krček, poté hlavní budova, administrativní budova a na závěr budova ředitelství AŽD. Práce se samozřejmě prolínaly nejen z důvodu co nejlepšího časového uspořádání, ale také kvůli návazností jednotlivých stavebních detailů. Začalo se vždy střešní konstrukcí a následně se opravoval obvodový plášť jednotlivých budov.

Střešní konstrukce

Na vyčištěný a upravený povrch původní střešní krytiny se pokládalo nové souvrství. Jako první se realizoval asfaltový samolepící podkladní pás. Tepelná izolace o tloušťce 180 mm se prokotvila do trapézového plechu původní skladby a následně byla položena separační vrstva z geotextílie. Finální vrstva je tvořena povlakovou hydroizolací z PVC o tloušťce 1,5 mm. Veškeré detaily byly provedeny s použitím systémových poplastovaných lišt. Zateplení vyžadovalo také úpravu zámečnických prvků, například schodů strojoven výtahu, kde se výška přizpůsobila novému střešnímu souvrství a poté byl celý povrch nově upraven a ošetřen ochranným nátěrem. Jako poslední se na připravené kotvy osadil systém hromosvodu po celé ploše střešní konstrukce. Technickým oříškem bylo provedení snížené střechy mezi budovami ředitelství a hlavní budovou. Rozebrání celého dřevěného záklopu, doplnění tepelné izolace, provedení nových samočinných světlíků a následné zaklopení spolu s hydroizolační vrstvou, to celé za provozu kanceláří pod střechou vyžadovalo nejen technické dovednosti a přesné řízení, ale i doslova radarové sledování předpovědi počasí.

Obvodový plášť budov

Po výměně vybraných okenních výplní a následném začištění ostění a nadpraží, se realizovalo zateplení z šedého polystyrenu tloušťky 120 mm. Ke kotvení izolantu byly použity inovativní, speciální hmoždinky EcoTwist s ocelovým šroubovacím trnem, které jsou určené pro zápustnou montáž. Jejich jedinečnost spočívá v tom, že talířek hmoždinky se zařízne hluboko do izolantu, aniž by ho zničil, či oslabil a tím minimalizuje tepelné mosty. Z hlediska požární ochrany byl aplikovaný speciální systém s použitím protipožárních lišt v kombinaci s minerální vatou v ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů. V oblasti soklu byl použitý perimetr, který lépe odolává zvýšenému vlhkostnímu namáhání. Finální vrstvu pláště budovy tvoří silikonová omítka se zrnem tloušťky 1,5 mm. Výtahové šachty a celé průčelí směřované k jedné z nejfrekventovanějších silnic v Praze, Jižní spojce byly opatřené novým fasádním nátěrem s lotosovým efektem, který zajišťuje samočistící vlastnosti při omytí deštěm. Celý systém fasádního zateplení byl proveden z vysoce kvalitních výrobků STO.

Veškeré vodorovné plochy, které by mohly přijít do styku s vodou, byly opatřené klempířskými konstrukcemi - parapety, atiky, napojení na fasády, okapní plochy a další. Všechny zámečnické konstrukce byly odrezené, upravené a natřené novým nátěrem. Zvolená barva nátěru klempířských i zámečnických prvků ladí se zbytkem budovy jako celkem.

Radost pohledět

Zateplená fasáda ušetří spoustu energií, ale nejen to. Budovy mají svěží, hravou barevnou fasádu, která ve svém okolí působí optimisticky. Hlavní světle šedá barva je doplňována sytou modrou, žlutou, červenou a zelenou, v obdélnících ležérně rozložených po fasádě. Až budete mít cestu kolem.......
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?