Práce ve stavebnictví?

Rekonstrukce Mateřské školy Sluníčko

V průběhu letních prázdnin 2013 se po mnoha desítkách let dočkala i Mateřská školka Sluníčko v Neratovicích nového a slušivého kabátu.

Lokalita:
Hamplova 1104, Neratovice
Investor:
Město Neratovice
Termín:
07/2013 – 09/2013
Investiční náklady:
4 829 410 Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 11 fotografií

Popis realizace

Příběh jedné školky...

Mateřská škola Sluníčko stojí na rozsáhlé zahradě, kterou z velké části tvoří lesní porost. Školka tvoří dvě budovy, z nichž jedna je hlavní budovou, ve které jsou čtyři třídy, a druhá slouží pro děti s respiračním onemocněním. Školka byla postavena v roce 1978, kdy byla poprvé otevřena, z této doby si zachovala svůj původní vzhled. Stav školky odpovídající době výstavby, ale již nevyhovoval nárokům na energetickou náročnost a hospodárnost budovy.

Předmětem veřejné zakázky Města Neratovice bylo zateplení obvodových stěn, zateplení střechy a výměna původních oken a dveří hlavní budovy Mateřské školky.

Nová okna, hydroizolace ploché střechy 

Během prázdnin, proběhla první etapa obnovy. Původní dřevěná okna byla nahrazena bílými plastovými okny s trojsklem a dveře jsme vyměnili za prosklené plastové s izolačním dvojsklem. Dalším krokem bylo provedení zateplení střechy. Jednoplášťová větraná střecha byla upravena na jednoplášťovou nevětranou ve vazbě na zateplení obvodového pláště. Na střeše byla použita tepelná izolace z polystyrenu tl. 220 mm chráněná kotvenou fólií z měkčeného PVC. Nadezdívka atiky dostala nové oplechování a foliový povrch.

Zateplení fasády

V druhé etapě proběhla oprava fasády s přidáním tepelné  izolace. Na fasádě se začalo pracovat z venkovní strany certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS s polystyrenem fasádním EPS 100 F tl. 150 mm, tepelná izolace soklu bude XPS tl. 140 mm. Zateplení fasády spočívalo v provedení kompletního systému: penetrace podkladu, instalace zakládací lišty, lepení polystyrenových fasádních desek, kotvení fasádními zapuštěnými hmoždinkami s následným překrytím víčkem z polystyrenu, úprava nároží a parapetů rohovými lištami, přebroušení a tmelení desek s vloženou perlinkou, penetrace pod omítkovou vrstvu , klempířské osazení parapetů, ošetření spár kolem oken začišťovacími lištami a nanesení probarvené silikátové zrnité omítky (zrnitost 1,5 mm).

Pak již následovaly jen drobnější dokončovací práce a úklid okolí.

Nový vzhled úsporné budovy

Ke spokojenosti dětí a okolí se podařilo zprovoznit  školku i přes práce na fasádě již od 1. září 2013. Celá rekonstrukce byla dokončena v plánovaném termínu do 30. 9. 2013. Děkujeme kolektivu školky a vedení Města Neratovice za skvělou spolupráci.

Mateřská školka Sluníčko touto realizací získala zcela nový a veselý vhled s přidanou hodnotou energetické hospodárnosti. Podívejte se na fotografie, které jen dokazují,  jak úspěšná tato realizace byla.

 
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?