Práce ve stavebnictví?

Modernizace školních zařízení v obci Chocerady

V průběhu roku 2008 a 2009 dostala Mateřská školka, Základní škola a školní tělocvična v Choceradech nový kabát.

Lokalita:
Chocerady 267, Chocerady
Investor:
Obec Chocerady
Termín:
06/2008 – 12/2009
Investiční náklady:
24.515.954 Kc
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 14 fotografií

Popis realizace

Jednou z dominant malebné obce Chocerady, která leží necelých 40 km jihovýchodně od hlavního města Prahy u řeky Sázavy, je budova základní a mateřské školy. Tato budova dostala o letních prázdninách roku 2008 a 2009 nový kabát spolu s novými plastovými a hliníkovými výplněmi otvorů.

Celá budova je rozdělena na 4 trakty, přičemž v budově sídlí základní škola, mateřská škola a v části také místní obecní úřad.

Úkolem naší společnosti bylo provedení kompletní rekonstrukce spočívající ve výměně všech výplní otvorů spojenou se začištěním oken v interiéru a výmalbou. Provedením nového zatepleného střešního pláště a v neposlední řadě v provedení kontaktního zateplovacího pláště obvodových stěn spolu s výměnou klempířských prvků. Na provedení zakázky byl vybrán tým pod vedením stavbyvedoucího pana Jana Kuchaře.

Vzhledem k časové náročnosti celého projektu a možnosti provádět dílo pouze o hlavních letních prázdninách, byl celý harmonogram rozdělen na dvě základní etapy. Léto 2008 provedení výměny výplní otvorů a obnova střešního pláště. Léto 2009 poté samotná sanace pláště obvodového.

Při provádění první etapy byl po dohodě s objednatelem jako základ pro výrobu výplní plastových otvorů vybrán kvalitní německý profilový systém SALAMANDER Design STREAMLINE osazený rakouským celoobvodovým kováním MACO a izolačním dvojsklem 4-16-4,U=1.1 s teplým nerezovým rámečkem.

Meziokenní vložky a původní schodišťové prosklené stěny byly dozděny pomocí pórobetonových tvárnic. V rámci výměny výplní otvorů proběhlo začištění interiérových připojovacích spár, osazení parapetních plechů a výmalba jednotlivých místností celého objektu. Jednotlivé vstupy do objektu byly osazeny kvalitními hliníkovými portály z německého profilového systému HUECK série 2.1- profily s přerušeným tepelným mostem - šířka profilu 65 mm, osazené systémovým kováním.

 Současně s výměnou jednotlivých výplní otvorů probíhala již zmiňovaná sanace střešního pláště spočívající v zateplení původní střechy pomocí tepelné izolace EPS100 S tl. 80 mm uložené a kotvené ve dvou vrstvách. Tloušťka celé skladby tedy dosahuje nadstandardních 160 mm tepelné izolace. Jako finální hydroizolační krytina byla použita kvalitní fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm. Samozřejmostí bylo opracování detailů a prostupů pomocí systémové fólie Fatrafol 804 tl. 2 mm a použití koutových vnitřních a vnějších lišt z Vyplanylu. Zajímavostí v závěru první etapy byla dodávka a montáž Aktivního hromosvodu s jímačem E.S.E. Prevectron II.-S4.50, který pokrývá celý komplex budov.

Realizace první etapy byla dle harmonogramu ukončena k 25. 8. 2008 a školáci se mohli vrátit do svých lavic a vyzkoušet tak poprvé výhled ven z nových oken.

V létě 2009 začala druhá etapa spočívající v provedení kontaktního zateplovacího systému STOMIX v hlavní tloušťce izolantu 140 mm s finální povrchovou úpravou Stomix BetaDEKOR AF15 akrylátová omítka. Práce bylo nutné přizpůsobit krátkému času dvouměsíčních prázdnin, ve kterých bylo nutné stihnout všech 3200 m2 kontaktního zateplovacího systému řádně dokončit spolu s 1,3 kilometry usazení klempířských prvků. Nasazením většího množství kvalifikovaných pracovníků, odborným vedením mistrem stavební výroby panem Ladislavem Líhou přímo na staveništi a v neposlední řadě skvělou spoluprací s týmem vedení obce a školy v čele se starostkou Evou Bubnovou se celé dílo podařilo řádně a kvalitně stihnout. Třešničkou na dortu bylo krásné barevné řešení, jejímž autorem je tým vedení obce.

Vzhledem ke zvolení nejkvalitnějších materiálů, moderních technologických postupů a precizním provedením, bude zdobit základní škola obec Chocerady ještě dlouhá léta.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?

DOKUMENTY K PROJEKTU