Práce ve stavebnictví?

Rekonstrukce a přístavba Mateřské školky v Hovorčovicích

Projektový tým společnosti KASTEN spol. s r.o. pod vedením Zdeňka Randáka dokočil v řádném termínu přístavbu nové třídy a celkovou rekonstrukci mateřské školky v Hovorčovicích.

Lokalita:
Bořanovická 114, Hovorčovice
Investor:
Obec Hovorčovice
Termín:
07/2010 – 01/2011
Investiční náklady:
14 623 820 Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 14 fotografií

Popis realizace

V průběhu roku 2009 se naše společnost účastnila výběrového řízení na generálního dodavatele Rekonstrukce mateřské školky v Hovorčovicích. Vlastní zahájení stavby bylo však posunuto až na rok 2010.

Celý projekt byl unikátní v tom, že obsahoval několik typů rekonstrukčních prací. Od totální demolice původního křídla mateřské školky, přes novou dostavbu střední části včetně atria, až po adaptaci velkého křídla budovy. Rozličnost rekonstrukčních prací s sebou přinášela mnoho koncepčních, ale i operativních opatření, které mnohdy reagovaly na nově vzniknuvší situace, jak to už u tak rozsáhlých rekonstrukcí obdobného typu bývá.

Stavba byla spolufinancována z programu ROP Střední Čechy, z priority Integrovaný rozvoj území, rozvoj venkova s výší podpory 10.111.167,22 Kč.

Projekt byl řešen na základě poptávky rodičů po předškolním vzdělávání. Realizací projektu "Přístavba a rekonstrukce MŠ Hovorčovice" vyřešila obec Hovorčovice nedostatečné kapacity pro umístění dětí v mateřské škole v obci.  Nově vzniklá třída s kompletním vlastním zázemím využívá prostorově  část starší budovy a vnitřního dvora mezi budovami, kde došlo k přístavbě.Realizací projektu došlo k rozšíření kapacity MŠ o 25 dětí a vznikla 3 nová pracovní místa.

Pečlivou kontrolou prováděných prací ze strany objednatele a technického dozoru stavby, bylo v krátkém čase docíleno vskutku zajímavého díla, které přináší užitek občanům Hovorčovic a přilehlých obcí, ale je zároveň vizitkou společnosti KASTEN.

Výsledek naší práce si můžete prohlédnou napravo ve fotogalerii.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?