Práce ve stavebnictví?

Oprava fasády bytového domu U Klavírky 5 v Praze - Smíchově

Zadáním investora bylo opravit stávající vápennou omítku včetně fasádních ozdobných prvků, štuků, říms a navazujících prvků činžovního domu Na Malvazinkách v Praze 5 - Smíchově.

Lokalita:
U Klavírky 1351/8, Praha 5 - Smíchov
Investor:
LBD Praha 5, Praha 5
Termín:
03. - 06.2006
Investiční náklady:
1.600.691,25 Kč bez DPH
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 1 fotografií

Popis realizace

Zadáním investora bylo opravit stávající vápennou omítku včetně fasádních ozdobných prvků, štuků, říms a navazujících prvků činžovního domu Na Malvazinkách v Praze 5 - Smíchově. Činžovní dům o 7.nadzemní podlažích a půdorysných rozměrech cca 20,0x20,0m a výšky cca 17,0m byl umístěn na severním svahu v klidné lokalitě rodinných domů a činžovních vil pocházejících převážně z počátku minulého století. Objekt byl umístěn samostatně v zahradě. Dvě nadzemní podlaží byla umístěna výškově pod niveletou komunikace.

Po osobní prohlídce byl zjištěn poměrně pokročilý stav narušení omítkové vrstvy a navazujících fasádních prvků. Omítková vrstva se místy lokálně, ale i ve větších plochách oddělovala od obvodového zdiva vyzděného z plných cihel. V plochách byly zjištěny drobné i větší trhliny. Části říms a ozdobných štukových prvků byly porušeny. Na stávající fasádě byl proveden v minulosti obnovující fasádní nátěr, bohužel bez hlubší opravy omítkového podkladu. Původní dřevěné výplně otvorů byly silně degradovány. Nátěry dřevěných rámů nebyly obnovovány, zasklení a tmely byly nevyhovující. Oplechování okenních parapetů a říms bylo zkorodováno nebo někde zcela chybělo.

Pro zpracování nabídky a postupu prací nebyla k dispozici žádná stávající dokumentace. Veškerá příprava stavby byla zpracována na základě zaměření fasády a získání podkladů přímo na místě. Přesný postup obnovy obvodového pláště byl stanoven na základě konzultací a zkušeností techniků společnosti KASTEN spol. s r.o..

Navržený postup obnovy byl konzultován se zástupcem investora, který měl jasné představy o výsledném řešení a to zejména ze zkušeností z obnovou podobných staveb v okolí, které má jako správce ve své správě. Výsledné řešení bylo předloženo ke schválení Památkovému ústavu a Stavebnímu úřadu Prahy 5.

Veškeré práce na fasádě byly prováděny z lešení. Celková plocha obvodového pláště objektu byla cca 1.500 m2.

Po důkladné prohlídce technického stavu fasády z instalovaného lešení a lokalizaci poškozených míst bylo přikročeno k opravě v následujících základních krocích:

 • Oklepání nesoudržné omítkové vrstvy
 • Vyškrábání ložných a styčných spár mezi zdivem obvodového pláště do hl. cca 20mm
 • Omytí podkladu tlakovou vodou
 • Vyčištění a kontrola připraveného podkladu, penetrace podkladu /použito jen částečně/
 • Odstranění stávajícího oplechování
 • Aplikace nové omítkové vrstvy
  • přednástřik jako základní omítková vrstva /pokrytí místy 100% podkladu/
  • jádrová omítka – hlavní omítková vrstva /v tl.do cca 30mm/
  • štuková vrstva – vrchní omítková vrstva / v tl. cca 2,0mm/
 • Nový fasádní nátěr v jemných odstínech růžové v kombinaci s bílou barvou.

V místech méně poškozených a degradovaných byl uplatněn následující postup:

 • Očištění a omytí podkladu tlakovou vodou
 • Penetrace podkladu /použito jen částečně/
 • Aplikace nové omítkové vrstvy - štuková vrstva – vrchní omítková vrstva / v tl. cca 2,0mm/
 • Nový fasádní nátěr v jemných odstínech růžové v kombinaci s bílou barvou.

Veškeré fasádní ozdobné prvky, římsy a štuky byly v rámci opravy pečlivě opraveny s důrazem na zachování původního členění a detailu.

Nový fasádní plášť byl doplněn novými klempířskými prvky a hromosvody. Nové výplně otvorů ve shodném členění jako původní výplně byly vyměněny před vlastní opravou fasády.

Výsledkem opravy je moderní fasáda s dlouhodobou životností, která dává objektu novou tvář a znovu objevuje jeho zašlou krásu.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?