Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Novostavba družstevního bytového komplexu Oaza v centru

Projekt družstevní bytové výstavby OAZA v Centru v dolní části Liberce pod taktovkou KASTENu dokončen.

Lokalita:
Na Rybníčku, Liberec
Investor:
Rybníček Development s.r.o., Střelničná 1680/8, Praha 8
Termín:
07/2019 - 06/2021
Investiční náklady:
384 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 32 fotografií

Popis realizace

Za 2 roky plného nasazení prošlo bývalé sídlo libereckých Montážních závodů neuvěřitelnou proměnou - od demolice starých budov, přes postupný vzrůst nových staveb až po současnou podobu.

Myšlenka 

Návrh projektu vychází z nejnovějších trendů současnosti a reflektuje poptávku moderních obyvatel, kteří nehledají pouze bydlení, ale opravdu praktický a nadčasový domov, který nabízí i něco navíc. Tím je právě komplexnost a zároveň jednoduchost každodenního fungování s ohledem na vazby v okolí. Bydlet v centru, mít vše po ruce, bezproblémově parkovat téměř u dveří a zároveň z okna hledět na zeleň a dětské hřiště s relaxačními prostory – to je moderní bydlení současnosti. A to vše bez hypotéky, jelikož se jedná o družstevní bydlení od investorů - zakladatelů družtev COOP Development a Stavební bytové družstvo SEVER.

OAZA V CENTRU je soubor několika bytových domů s byty, nebytovými prostory a krytými parkovacími místy. Byty jsou ve věžových samostatných domech, které jsou propojené nižšími budovami s bytovými i komerčními prostory, a uprostřed je dvoupodlažní parking se zelenou střechou. Celkový návrh sdružuje tři samostatné záměry, z kterých každý má svého vlastního investora a etapu ve výstavbě.

V první etapě byly vystavěny bytové domy s byty do osobního vlastnictví, druhá je věnována bytům pro družstevní bydlení a třetí etapa patří bezpečnému bydlení pro moderní seniory. Nyní se věnujeme druhé etapě, která byla v léte 2021 dokončena, zkolaudována a předána do užívání.

Průběh stavby

Stavbu prováděla naše společnost KASTEN a za 2 roky plného nasazení prošlo staveniště neuvěřitelnou proměnou od demolice starých budov, přes postupný vzrůst nových staveb až po současnou podobu hotového projektu s upraveným okolím. Druhá etapa zahrnuje věžové bytové domy V4, V5 a V6 a spojovací čtyřpodlažní objekty s bytovými i komerčními prostory. Společně s ostatními věžovými domy svírají uprostřed dvoupodlažní parking se zelenou střechou, zahradou klidu.

Hrubá stavba

Lokalita je bývalým areálem Montážních závodů Liberec, a proto prvním stavebním zásahem byla právě demolice starých budov. Po vyklizení staveniště a hrubém urovnání terénu, mohli začít práce pro založení stavby. To bylo navrženo jako hlubinné, prováděno širokoprofilovými pilotami se základovými prahy. Poté se na urovnanou a upravenou pláň realizovala železobetonová podkladní deska s natavenou hydroizolací.

Následně rostla monolitická nosná konstrukce z železobetonových stěn a křížem pnutých stropních desek. Výtahové šachty jsou rovněž železobetonové, a po celé výšce odděleny od okolních části stavby akustickými vložkami Venkovní balkony jsou řešeny pomocí isonosníků s přerušeným tepelným mostem a požární odolností. Vnitřní nenosné dělící konstrukce jsou zděné z akustických a broušených cihel. Příčky v koupelnách a WC jsou sádrokartonové s odolností vůči vlhkosti.

Střecha věžových domů je řešena jako pultová a je tvořena jednoplášťovou zateplenou konstrukcí s mPVC krytinou. Střechu spojujících budov mezi věžemi tvoří plochá, rovněž jednoplášťová s extenzivní zelení. Střešní plášť dvoupodlažního, plošně rozlehlého parkingu, je provedena jako intenzivní zelená střecha s automatickým spodním zavlažováním.

Nosnou konstrukci balkonů tvoří nosníky s přerušeným tepelným mostem, podlaha je proto tvořena pouze izolační povlakovou vrstvou s retardéry proti šíření plamene. Terasy jsou konstrukce oddělující nevytápěné prostředí od vytápěného, a proto bylo nutné použít skladbu s tepelnou izolací. Nosná stropní deska na terasách byla nejprve napenetrována, na ní byl natavený asfaltový pás a poté položena vrstva tepelné izolace včetně spádových klínů. Následně byly pokládané PVC pásy kotvené do nosné vrstvy a konečnou, nášlapnou vrstvu tvoří betonová dlažba na teleskopických terčích podložkách.

Zábradlí balkonů i teras tvoří kovová, žárově pozinkovaná konstrukce.

Okna jsou plastová, zasklena izolačním trojsklem. U francouzských oken s nízkým parapetem je poutec okna dimenzován na síly platné pro zábradlí a spodní část oken je vybavena bezpečnostním sklem. Barva oken je tmavě šedá a koresponduje s barvou lamel, kterými je obložená horní část budov v posledních 2 podlažích. Prosklené fasády ve spodních podlažích jsou hliníkové s přerušeným tepelným mostem a izolačním trojsklem.

Obvodový plášť

Nosná konstrukce fasády je tvořena železobetonovou monolitickou konstrukcí, na které je kotvena tepelně izolační vrstva. Finální povrch obvodového pláště je dvojího druhu. Tvoří ho zavěšený provětrávaný plášť z plechových lamel, který je použitý na fasádě v posledních dvou podlažích a kontaktní tepelně izolační systém na ostatních plochách. Tepelná izolace má v obou případech nadstandardní tloušťku 200 mm.

Technické zařízení, rozvody a dokončovací práce

Zdravotechnické instalace, vytápění, vzduchotechnické zařízení a elektrické instalace byly realizovány nejprve ve vzorových prostorech a po odsouhlasení následně v jednotlivých podlažích postupně tak, jak probíhalo dokončování hrubé stavby. Zabudované rozvody se pečlivě prozkoušely a poté mohly přijít na řadu dokončovací práce, jako jsou omítky, podlahy, malby, obklady, dlažby a další. Zároveň s kompletačními prácemi v interiéru probíhalo také dokončování v exteriéru. Prováděli jsme zpevněné plochy, sadové úpravy, venkovní osvětlení, úpravu zelené střechy s relaxačními plochami a dětskými hracími prvky.

Vstřícně ke klientským požadavkům

Novým majitelem družstevních bytových domů druhé etapy, tedy celkem 114 bytů, několika komerčních prostor a 146 krytých parkovacích míst je nově Bytové družstvo Oáza Liberec. Přejeme všem novým nájemníkům šťastné a klidné moderní bydlení.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?