Práce ve stavebnictví?

Bytový dům Krátký Lán

Bytové domy v památkově chráněném území města Prahy jsou krásné stavby s osobitým půvabem a vlastním příběhem.

Lokalita:
Krátký Lán 275/5, Praha 6 - Vokovice
Investor:
„42“ s.r.o. Sokolovská 131/86, Praha 8 - Karlín
Termín:
11/2018 - 12/2019
Investiční náklady:
33,3 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 31 fotografií

Popis realizace

Bytové domy v památkově chráněném území města Prahy jsou krásné stavby s osobitým půvabem a vlastním příběhem. Jejich rekonstrukce je v mnoha směrech omezená a regulovaná, s cílem zachovat kulturní a architektonické dědictví. Rekonstrukce bytového domu Krátký Lán zvýraznila jeho eleganci zachováním původních linií s použitím nejnovějších materiálů a stavebních postupů.

Dům, ročník 1932

Bytový dům Krátký Lán v pražských Vokovicích je z počátku 20. století (1932) a je situován na nároží ulic Krátký lán a Kladenská. Půdorysně má tvar písmene L, s malým dvorkem ve vnitrobloku. Do ulice Krátký lán je před domem oplocená předzahrádka a vstup do domu. Slouží jako bytový dům, má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží s částečně využitým podkrovím. Zastřešení je provedeno sedlovou střechou s valbou nad nárožním okosením, s krytinou z pálených tašek.

Půdní vestavba, nový výtah i mezonetové byty

Dům prošel rozsáhlou rekonstrukcí s půdní vestavbou a dodatečným vestavěním osobního výtahu. V suterénu domu byl adaptován původní atelier. Z dílny v suterénu s orientací na jih a sklepního prostoru vznikly další dva ateliery. Sklepní prostory se sníženou světlou výškou nadále slouží jako sklepní kóje pro jednotlivé byty. V prvním až třetím podlaží domu jsou vždy 4 byty na podlaží s upravenou dispozicí. V podkroví domu jsou místo dvou stávajících atelierů a přilehlého půdního prostoru nově vybudovány dva mezonetové byty.

Fasády a okna

U uliční fasády byl kladen důraz na zachování původního vzhledu, což bylo dosaženo dodržováním vhodných stavebních postupů bez zateplení a obnovou omítky se zachováním architektonického členění (portál, rámování oken). Dodržena byla také podmínka monochromní barevnosti ve světlém krémovém odstínu.

Do dvorní fasády bylo zasahováno víc. Původní okna byla většinou zvětšena do podoby francouzských oken. Jedna osa malých okének byla zazděna, druhá osa podobně rozměrově malých oken zachována. Materiálově se také jednalo o obnovu omítky bez zateplení, použita byla tradiční břízolitová omítka.

Všechna okna uliční i dvorní fasády byla vyměněna za nová, dřevěná okna s krycím nátěrem v odstínu slonové kosti. Rám je tvořený borovicovým Euro profilem s izolačním dvojsklem. Vstupní dveře z uliční strany byly vyhotoveny jako replika původních historických dvoukřídlých dveří z dubových dřevěných profilů. Dveře na dvůr jsou také z dubových profilů, obdobného vyhotovení jako uliční dveře.

Střecha, vikýře, nástavba

Z důvodu realizace půdní vestavby pro dva mezonetové byty, byla střecha doplněna jednoduchými vikýři s pultovou střechou se spádem do ulic a celkově zvýšena přizděním podezdívek. V uliční části, směrem do ulice Krátký lán, byly zbudovány dva vikýře doplněné třemi střešními okny a do ulice Kladenská byly umístěné dva okenní vikýře menšího rozměru a šest střešních oken. Ve dvorní části byl zásah výraznější, v podobě kompaktního vikýře na výšku podlaží. Horní část střešní roviny nad vikýřovou nástavbou byla doplněna čtyřmi střešními okny. Pultová (plochá) střecha nástavby byla doplněna jedním střešním světlíkem.

Hlavní sedlová střecha je dvouplášťová s keramickou krytinou KM Beta, uliční vikýře mají plechovou krytinu a dvorní střešní nástavba má krytinu z PVC.

Na uličních fasádách byla důsledně zachovávána výška a provedení profilované střešní římsy.

Vestavba výtahu

V rámci rekonstrukce byl do dispozice domu vestavěn nový výtah pro 6 osob, s maximální nosností 540 kg. Dispozičně není umístěn do přímého sousedství s obytnými místnostmi a konstrukce výtahové šachty je od sousedních místností oddělena akustickou sádrokartonovou předstěnou. Šachtu tvoří železobetonový tubus, zakrytý monolitickou železobetonovou deskou. Výtahová nika je obložena masivním obkladem z teracových monolitických desek.

Nová dispozice bytů, ateliéry a mezonetové byty

Změna dispozice suterénního podlaží umožnila vznik dvou nových jednopokojových ateliérů a úpravu existujícího, ale doposud nevyužívaného dvoupokojového ateliéru. Všechny tři jsou nově vybaveny koupelnou s umyvadlem, sprchovým koutem a záchodovou mísou. Zbývající část suterénu je využita pro technické vybavení domu (sklepy, schodiště, chodba, úklidová místnost).

Dispoziční změny 1. až 4. podlaží navrhované rekonstrukce vyžadovaly zásadní zásahy do nosných i nenosných konstrukcí stávajícího objektu. Vyčištěním dispozice byl vytvořen prostor pro vybudování nových dělících bytových i mezibytových stěn. V každém „běžném“ podlaží se nachází 4 byty kategorie 2+kk. Rozměry oken v uličních fasádách jsou zachovány, otvory ve dvorních fasádách jsou částečně zvětšeny na francouzská okna se skleněným zábradlím.

Nové mezonetové byty ve 4. podlaží mají světlou výšku 2,4m, jsou umístěny do nových střešních vikýřů, díky nimž je většina místností osvětlena klasickým oknem. Do místností osvětlených jen střešním oknem je navržena dvojice oken vedle sebe. Oba byty mají na úrovni 4NP střešní terasu, přístupnou širokým zdvižně posuvným oknem. Každý mezonetový byt má nové samostatné schodiště, které spojuje vždy 4. a 5. podlaží.

Kromě zmíněných stavebních zásahů, byly provedeny další technologicky náročné úkony, jako je injektáž stěn v úrovni podzemního podlaží silikonovou mikroemulzí, provedení přípojek, dále zesilování betonových i dřevěných stropů včetně ošetření původních trámů proti biocidnímu napadení, nebo provedení oplocení v původním dizajnu vyzdívek z vápenopískových cihel v kombinaci s dřevěnou výplní. Samozřejmostí jsou nové zdravotně technické instalace, elektroinstalace a nová zařízení pro vytápění a větrání.

Za skvělou stavbou, pečlivá firma

Vnitřní dokončovací práce zahrnovaly realizaci finálních povrchů stěn a stropů, a také provedení nových podlahových krytin včetně obnovení původního teraca ve společných prostorech objektu. Součástí díla je rovněž nové vnitřní vybavení, jako jsou šatny, vestavěné skříně, kuchyňské linky a další. Vnější dokončování zahrnovalo terénní úpravy zpevněných i nezpevněných ploch včetně zahradnické výsadby.

Tato náročná rekonstrukce dodala domu novou lehkost a mladost, a zároveň mnohem modernější styl. Z funkčního hlediska se násobně zvýšila životnost budovy a dům nyní nabízí až nečekaně krásné bydlení.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?