Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Trendy současného stavebnictví a přelomový rok 2020

Jakým směrem se dnes ubírá navrhování a realizace staveb? Co všechno ovlivňuje architekty a developery při jejich rozhodování a jak budou vypadat budovy navrhované v nejbližších letech?

Šetrná výstavba

Estetické a ekonomické aspekty budou důležité vždy. V poslední době však hlavní slovo přebírá ekologie a pohled na navrhování staveb se postupně mění v architekturu trvale udržitelného rozvoje, tedy rozvoje, který naplňuje potřeby současnosti, aniž by omezoval potřeby budoucích generací.

Současný vývoj ve stavebnictví úzce souvisí se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov, která požaduje, aby nové budovy postavené po roce 2020 měly téměř nulovou spotřebu energie a většina energetických výdajů musí být pokryta zařízeními, která budou instalována v budově samotné. Stavební úřady proto začnou povolovat výstavbu pouze ekologicky šetrných staveb. Do popředí se tak budou dostávat nízkoenergetické či pasivní budovy, které dnes stojí na okraji českého trhu s novými nemovitostmi.

Co znamená téměř nulová spotřeba energie?

Od schválení směrnice v roce 2010 panují různé představy o naplnění těchto požadavků u reálných staveb. Je to právě z toho důvodu, že pod pojmem "téměř nulová spotřeba energie" si lze představit ledacos a směrnice přesnou definici neuvádí. To Evropská unie spolu s nastavením konkrétních parametrů nechává na členských státech. Jejím požadavkem je, aby spotřeba energie byla jednoduše velmi nízká.

Budovou s téměř nulovou spotřebou energie, se podle českého zákonu č. 406/2000 Sb., O hospodaření energií, rozumí „budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů“.

Spotřeba energie se hodnotí výpočtově podle celkové dodané energie do budovy a dalších ukazatelů, které se porovnají s tzv. referenční budovou. Referenční budova je budova stejné velikosti, tvaru, užívání a má stejný způsob vytápění jako budova navrhovaná, ale má normou definované vlastnosti - tepelné izolace konstrukcí, vlastnosti oken, účinnosti zdrojů energie atd. Při následném porovnání musí být hodnocená budova alespoň tak energeticky úsporná jako budova referenční, nebo úspornější. Podle toho, jak si navrhovaná budova vedla v porovnání s tou referenční, bude hodnocená budova zařazena do příslušné kategorie. Pokud je stejně úsporná, patří do kategorie C, pokud je úspornější, bude zařazena do kategorie B, nebo dokonce do kategorie A (mimořádně úsporná budova).

Novela definuje také částečné cíle: zavedení energetických standardů při rekonstrukci budov, rozšíření a zveřejňování energetických průkazů budov, zavedení pravidelných kontrol správné funkčnosti energetického vybavení a využití obnovitelných zdrojů.

Zavádění požadavků

Zavádění a vyžadování energetického standardu budov s téměř nulovou spotřebou energie je v České Republice postupné a odvíjí se od velikosti budovy. Například pro budovy s plochu nad 1500 m2, což jsou větší bytové domy, platí tyto požadavky již od 1.1.2018. Pro budovy, kde je investorem orgán veřejné moci, již od roku 2016. Pro všechny ostatní budovy podle následujícího rozdělení:

Nové domy (bytové, rodinné, administrativní):

  • od 1.1.2018 pro domy s podlahovou plochou větší než 1 500 m2
  • od 1.1.2019 pro domy s podlahovou plochou větší než 350 m2
  • od 1.1.2020 pro domy s podlahovou plochou menší než 350 m2

Nové objekty veřejné správy:

  • od 1.1.2016 pro objekty s podlahovou plochou větší než 1 500 m2
  • od 1.1.2017 pro objekty s podlahovou plochou větší než 350 m2
  • od 1.1.2018 pro objekty s podlahovou plochou menší než 350 m2

Řešení člověku na míru

Možná tím nejvýraznějším trendem, kromě využívání pokročilých technologií, bude opětovné zaměření se na člověka a na to, jak se v daném prostředí cítí. Prioritou by opět měla být fyzická pohoda, nebo-li vhodná ergonomie prostoru a návrhy zaměřené na vytváření zdravého prostředí obklopeného zelení a přírodními prvky.

Pro navrhování a realizaci budov podle nejnovějších požadavků, jsou důležitými aspekty zejména zvyšování informovanosti, odborná příprava a pilotní projekty budov s nízkou spotřebou energie. Odborná připravenost se vyžaduje především od projektantů, specialistů na technické zařízení budov a realizačních firem.

Co na to KASTEN?

Jsme experti na poli zateplování, modernizace a rekonstrukce staveb všeho druhu, specializujeme se na výstavbu bytových, polyfunkčních i rezidenčních domů. Zajímá nás nejnovější dění a reflektujeme na požadavky moderní společnosti. Jako jeden z prvních developerů v České republice se zaměřujeme na výstavbu nízkoenergetických bytových domů. 

Jsme připraveni zastřešit jakoukoliv rekonstrukci jako odpověď na zavádění nových energetických standardů a nespočet našich zkušeností vám pomůže stavět vaše nové nízkoenergetické i pasivní domy, pokud se pro ně rozhodnete.