Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Stavíme školku v Mnichově Hradišti

Problematika nedostatku míst ve školkách trápí mnoho rodičů již celou řadu let. Vedení města Mnichovo Hradiště řeší tuto situaci tím nejlogičtějším způsobem - přístavbou nového pavilonu v mateřské škole.

Od března již ve výstavbě

Naše společnost KASTEN byla úspěšná ve výběrovém řízení a práce na výstavbě nového pavilonu byly zahájeny na začátku března 2018. Zkušený tým vedoucího projektů Jana Kuchaře a ostříleného stavbyvedoucího Richarda Praxe se po přípravě pustil do stavby nových prostor pro děti.

Z architektonického hlediska se jedná o jednopodlažní budovu půdorysně složenou ze dvou obdélníků, připojenou k jižní straně stávajícího pavilonu školky v Jaselské ulici. Novostavba je navrhovaná jako jedna třída s hernou, odpočívárnou, hygienickým zázemím pro děti, šatnou, výdejnou jídla a skladem lehátek a herních pomůcek. Součástí bude také zázemí pro obsluhu a jejich sociální zařízení a úklidová místnost.

Stavebními úpravami a provedením novostavby dojde k vzájemnému propojení všech pavilonů mateřské školky. Nový pavilon bude přístupný i samostatně ze západní strany objektu a z nové spojovací chodby bude dále vstup do šaten, či do stávajícího pavilonu A.

Prvořadá přirozenost

Nový pavilon je navržen tak, aby byl maximálně prosvětlený přirozeným denním osvětlením. Dětská herna je orientovaná do zelených ploch přilehlé zahrady a přes novou terasu bude přímý vstup k venkovním hracím prvkům.

Bezbariérová novostavba

Stavba pavilonu mateřské školy je navržena pro 28 dětí a bude provedena jako bezbariérová. Pro vstup osob s omezenou schopností pohybu je navržena vstupní rampa vyhovující normovým požadavkům a veškeré vnitřní výškové úrovně budou do 20mm.

Těší nás, že můžeme být součástí tohoto výjimečného projektu, který bude od nového školního roku plně sloužit těm nejmenším.