Práce ve stavebnictví?

Stavba nové polikliniky Neratovice zahájena

Dlouhá léta si obyvatelé i lékaři stěžují v Neratovicích na nevyhovující podmínky ve stávající poliklinice na ul. Kojetická. A současně řadu let prezentovalo vedení města svůj záměr vybudovat novou polikliniku na místě bývalé mateřské školy v ul. Urxova. Po mnoha letech příprav se na okraji parku v bezprostřední blízkosti  budovy záchranné služby, bytové domy, městská nemocnice se začně stavět podle návrhu Architektonického studia  Adam Rujbr Architects.

Rada města Neratovice schválila uzavření smlouvy na výstavbu nové Polikliniky Urxova v Neratovicích s účastníkem SDRUŽENÍ KASTEN – EMH POLIKLINIKA NERATOVICE se členy: KASTEN, spol. s r. o. a EMH stavební CZs. r. o., jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější a splňující všechna kritéria stanovená pro tuto veřejnou zakázku. Cena zakázky je ve výši 240.099.090 Kč.

Konečně se může začít stavět.

Dnešní den podepsal Ing. Roman Kroužecký, starosta Města Neratovice Smlouvu o dílo se zhotovitelem.

 Vstup do Polikliniky Neratovice

 

Neratovická poliklinika z nadhledu

 

Smlouva podepsána