Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Rozhodnutí o poskytnutí dotace FVE Větrná

Na základě žádosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 27251/23/61500 Ministerstva průmyslu a obchodu pro hodnocení projektů, byl uznán náš níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace, která podpořena z finančních prostředků EU, v souladu s cíli programu podpory OP PIK Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace, výzva I a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na tento stanovený účel:

Fotovoltaická elektrárna Větrná

registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001531

Příjemce dotace: KASTEN spol. s r.o.Větrná 145, 277 11 Neratovice

 

Doba realizace projektu

26.4.2022 –29.9.2023

Popis projektu

Tento projekt je zaměřen na pořízení nové fotovoltaické elektrárny, díky které bude docházet k velkým úsporám energie. Nová FVE o výkonu 45,5 kWp bude instalována na střeše skladové budovy v areálu společnosti. Systém bude doplněn o akumulaci s kapacitou bateriového uložiště.

Realizací projektu se očekává snížení nákupu energií, snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru, soběstačnost společnosti, snížení zatížení životního prostředí.

Cíl projektu:

Cílem projektu je instalace fotovoltaického systému s akumulací, díky kterému dojde ke snížení energetické náročnosti společnosti. Díky instalaci fotovoltaických panelů s výkonem 45.5 kWp a akumulaci v bateriových uložištích moderní bez kobaltové konstrukce LiFePO4 dojde k posílení nezávislosti na distribuční síti, k poklesu množství nakupovaných energií, což bude znamenat úsporu finančních prostředků.