Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Projekt Čistá energie v Banja Luce

Stavební společnost KASTEN s potěšením oznamuje zahájení významného projektu "Čistá energie ve veřejných institucích" v Banja Luce. Tento projekt, realizovaný ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou a Městem Banja Luka, se zaměřuje na modernizaci a ekologizaci systémů vytápění ve školách Đura Jakšić a Poljoprivredna.

Čistá energie ve veřejných institucích díky podpoře České rozvojové agentury 

Bosna a Hercegovina je jednou z prioritních zemí v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Tento projekt je součástí širšího programu zaměřeného na sektor vodního hospodářství, energetiky a veřejné správy. Česká rozvojová agentura přispěla na realizaci projektu darem ve výši přes 1.500.000,00 KM, což umožnilo zahájení těchto významných prací.

Projekt Čistá energie, jehož hlavním dodavatelem je společnost KASTEN, zahrnuje výměnu neefektivních a neekologických systémů vytápění za moderní, ekologická řešení využívající obnovitelné zdroje energie. Tato modernizace přinese vyšší energetickou účinnost, zlepší bezpečnost provozu a výrazně sníží znečištění ovzduší. Projekt se zaměřuje na zlepšení životních podmínek místních obyvatel a zvýšení komfortu žáků a zaměstnanců škol.

Memorandum Banja Luka

Oficiální zahájení projektu

Po důkladných přípravách došlo ke slavnostnímu podpisu Memoranda o porozumění a partnerství mezi Českou rozvojovou agenturou a Městem Banja Luka. Za Českou rozvojovou agenturu Memorandum podepsal ředitel Michael Minčev, za Město Banja Luka starosta Draško Stanivuković. 

Odkaz na reportáž videoportál BLink

Tento dokument specifikuje povinnosti obou stran při realizaci projektu, jehož hlavním cílem je modernizace systémů vytápění ve školách Đura Jakšić a Poljoprivredna.

Plán prací pod taktovkou KASTEN

Projektová dokumentace je již hotová a stavební práce začaly v červnu 2024, s předpokládaným dokončením koncem září 2024. KASTEN jako hlavní dodavatel spolupracuje s místní společností Grijanjeinvest d.o.o. z Bosny a Hercegoviny, aby zajistil hladký průběh všech prací.

Po intenzivní přípravě projektové dokumentace jsme ihned po skončení školního roku začali s demontáží starých zařízení, která využívala neekologické černé uhlí. Nyní instalujeme nové ventily a radiátory a připravujeme kotelny na klíčové vybavení, včetně nových kotlů na pelety a řídicích jednotek.

Stavajici kotelna

Starosta Draško Stanivuković společně se svými spolupracovníky navštívil staveniště kotelny v základní škole Đura Jakšić. Vyjádřil vděčnost České rozvojové agentuře a České ambasádě v Bosně a Hercegovině za jejich štědrou podporu. Tento projekt má velký význam nejen pro školu Đura Jakšić, ale i pro celé město. Starosta Stanivuković uvedl, že tento projekt je klíčový pro ochranu životního prostředí, což je jedna z hlavních priorit Banja Luky.

Navsteva staveniste Banja Luka

Očekávané přínosy a dokončení

Naším cílem je dokončit všechny práce před začátkem nového školního roku, aby žáci a zaměstnanci mohli od prvního dne využívat výhody moderního a ekologického vytápění. Tento projekt přinese nejen ekologické a energetické přínosy, ale také významně zlepší kvalitu života a pracovních podmínek ve školách.

Ředitel společnosti KASTEN, Jiří Bureš, uvedl: "Jsme rádi, že máme příležitost spolupracovat s místním partnerem Grijanjeinvest a Městem Banja Luka na tomto významném projektu. Doufáme, že v září bude vše připraveno na pohodlné vytápění škol pomocí obnovitelných zdrojů energie."