Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

KASTEN na BD Fóru: Formování budoucnosti družstevního bydlení

Pátý ročník nedávné konference BD Fórum, která se konala 22. a 23. listopadu 2023 v prestižním hotelu Hermitage v Praze se zaměřil na zásadní témata utvářející podobu správy bytových domů. Fakt, že je konference určena výhradně pro zástupce velkých bytových družstev a jejich partnery, zajišťuje cílenou a relevantní výměnu názorů a cenných zkušeností.

KASTEN – hrdý partner konference BD fórum

Na akci se sešli zástupci velkých bytových družstev, aby diskutovali o dopadech současných ekonomických trendů, včetně nedávno oznámených úsporných opatření.

Konference BD forum

Prezentace a diskuse se týkaly široké škály témat, jako například:

  • Vývoj české ekonomiky a její vliv na bytová družstva

  • Technologický pokrok použitelný v bytových domech

  • Klíčové legislativní novinky ovlivňující správu bytových domů

  • Nové trendy v oblasti družstevního bydlení

  • Současná situace a budoucí perspektivy družstevní výstavby

Formát fóra ve dvou sálech podpořil dynamickou atmosféru, kdy současně probíhaly prezentace a diskuse na různá témata.  Odrážel se tak duch spolupráce, který podporuje růst a úspěch velkých bytových družstev, jak dokládají předchozí ročníky konference.

Slova se na úvod ujali za pořadatele akce Martin Kroh z Družstevního marketingového sdružení ČR a Jan Vysloužil za Svaz českých a moravských bytových družstev. V dalším bloku bylo možno dozvědět se spoustu zajímavostí o aktualitách a vývoji cen bydlení v ČR, o kterých hovořil například Petr Hána ze společnosti Deloitte nebo Zuzana Chudoba za Asociaci nájemního bydlení.

Další bloky se zabývaly především trendy v bydlení a družstevní bytovou výstavbou, například úspornými opatřeními, kterými lze v současné době výrazně ušetřit na energiích nebo poznatky v oblasti umělé inteligence a digitalizace domácností. 

Na konferenci BD Fórum se objevilo mnoho zajímavých hostů a to z řad odborné veřejnosti, politické sféry nebo justice. Také bylo předáno mnoho ocenění pro zástupce z řad partnerů i družstev za jejich dosažené výsledky v oblasti výstavby i správy bytových domů. 

BD Fórum se pro společnost KASTEN ukázalo jako cenná platforma pro výměnu znalostí z oboru, zkoumání potenciálních obchodních příležitostí a navazování nových kontaktů. 

 

Ve společnosti KASTEN se snažíme podporovat rozvoj a pokrok sektoru bytových družstev. Naše účast na BD Fóru je odrazem tohoto závazku a těšíme se, že přispějeme k budoucímu úspěchu družstevního bydlení v České republice.