Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Dokončujeme projekt OAZA v CENTRU

Projekt OAZA V CENTRU je příkladem promyšleného návrhu, který s lehkostí spojuje krásu a užitečnost do jednoho celku. Idea architektonického ztvárnění, ve kterém funkce podtrhuje krásný vzhled s množstvím zeleně, pochází z kanceláře Siadesign.

Družstevní bydlení je opět trendy

Tento projekt má za cíl přinést na trh družstevní bydlení a odbřemenit tím zájemce od života s hypotékou. Nabídne celkem 114 bytů, 2 komerční prostory a 146 krytých parkovacích míst. Je součástí komplexu vyrůstajícího na pozemcích bývalého montážního závodu v centru Liberce, kde se potkaly tři projekty s různým zaměřením, ale jednotným a originálním architektonickým návrhem z pera Ing. Arch. Radima Kousala. Výstavbové družstvo OAZA V CENTRU, jehož zakladateli jsou Stavební bytové družstvo SEVER, COOP Development, družstvo a společnost Rybníček Development s.r.o,  je druhou etapou tohoto projektu, a reálnou podobu nabývá díky naší stavební společnosti KASTEN.

Probíhající výstavba

Výstavba probíhá od začátku května 2019, kdy byly odstraněny původní stavby, a na urovnaném terénu proběhla příprava pro zakládání. Následně byly zrealizovány vrtané železobetonové piloty a základové prahy pro 3 věžové bytové domy s označením V4, V5 a V6, které jsou propojené 4-podlažními budovami s bytovými, technickými a komerčními prostory.

Následně rostla monolitická nosná konstrukce z železobetonových stěn a křížem pnutých stropních desek a také železobetonové výtahové šachty a schodiště. Venkovní balkony jsou řešeny izonosníky s přerušeným tepelným mostem a požární odolností.  Střecha věžových domů je řešena jako šikmá se sklonem 17˚ do jednoho směru a střechu spojujících budov mezi věžemi tvoří plochá, rovněž jednoplášťová konstrukce. Na domy s bytovou funkcí pak navazuje dvoupodlažní parking s intenzivní zelenou střechou.

 

Oáza v Centru

 

Obvodový plášť a výplně otvorů

Na všech svislých venkovních plochách je provedený tepelně-izolační plášť, připevněný na nosnou železobetonovou obvodovou konstrukci. Finální povrch je tvořen buď provětrávaným zavěšeným pláštěm z plechových lamel, nebo strukturální omítkou na systému ETICS.

Okna jsou plastová, zasklena izolačním trojsklem. Barva oken je tmavě šedá a koresponduje s barvou lamel, kterými je obložená horní část budov v posledních 2 podlažích. Prosklené fasády ve spodních podlažích jsou hliníkové s přerušeným tepelným mostem a izolačním trojsklem

Balkony a terasy

Nosnou konstrukci balkonů tvoří nosníky s přerušeným tepelným mostem, podlaha je proto tvořena pouze izolační povlakovou vrstvou s retardéry proti šíření plamene. Terasy jsou konstrukce oddělující nevytápěné prostředí od vytápěného, a proto bylo nutné použít skladbu s tepelnou izolací, nášlapní vrstvu tvoří betonová dlažba na podložkách.

Zábradlí balkonů i teras tvoří kovová, žárově pozinkovaná konstrukce.

 

Oáza v Centru

 

Cílová rovinka je před námi

Projekt rozměrů jako je OAZA V CENTRU vyžaduje velké množství vzájemně propojených a navazujících prací a profesí, díky kterým je dosažený plánovaný komfort. Sanitární zařizovací předměty, elektro rozvody, technické rozvody pro kanalizaci, vodu, topení a vzduchotechniku jsou provedeny velmi pečlivě a v prvotřídní kvalitě.

Nyní probíhají poslední úpravy a pozornost se věnuje také venkovnímu prostředí formou sadových úprav a dokončení zelených střech výsadbou navržených porostů, v plánu je také dokončení veřejného osvětlení, dopravního značení a dalších nezbytných doplňků.

Propojení

Tento projekt je nepochybně unikátní jednak celkovým pojetím, který má za cíl vytvořit komfortní bydlení s dostupností služeb, příjemného prostředí s velkým množstvím zelených ploch, ale také koncentrací různých funkcí do jednoho místa. Tím se uplatňují prvky nového urbanismu, kterého cílem je vytvořit co nejvíc soběstačné místo, bez nutnosti dalekého docházení. Navazující třetí etapou je projekt Rezidence Rosa Liberec, který nabídne bezpečné bydlení pro moderní seniory, restauraci, knihovnu, společenský sál a mnoho různých služeb i vzdělávacích programů pro celé okolí.