Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Cena města Neratovice

Ve společnosti KASTEN věříme v sílu komunity a v důležitost ocenění mimořádných úspěchů, které přispívají k růstu a prosperitě našich měst. Proto jsme hrdí na to, že můžeme podporovat Cenu města Neratovice, každoroční ocenění, které vyznamenává jednotlivce a organizace za jejich mimořádný přínos společenskému, kulturnímu a duchovnímu životu Neratovic.

Cena města Neratovice byla jako vždy nezapomenutelnou událostí

Cena města Neratovice je důkazem živého ducha a bohaté rozmanitosti našeho města. Toto prestižní ocenění, udělované jednou ročně, vždy za uplynulý kalendářní rok, vyzdvihuje osobnosti, které se významně zasloužili o zvýšení kvality života v Neratovicích a pozvednutí jejich dobrého jména na místní i celostátní úrovni.

Cena města Neratovice

Slavnostní předání ocenění, které se konalo 28. října 2023 ve váženém Společenském domě Neratovice. 

Byl to večer plný vděčnosti, zamyšlení a oslav, kdy jsme ocenili pozoruhodné úspěchy našich spoluobčanů a vyjádřili uznání za jejich neocenitelný přínos Neratovicím. Tento večer skvělé zábavy, dobrého jídla a pití hudebně doprovodil pražský orchestr Prague Rhythm Kings a Petra Šimková. 

Kdo získal Cenu města Neratovice v roce 2023?

Při oslavě těchto oceněných si připomínáme hodnoty, které ztělesňují - soucit, tvořivost a houževnatost - a které nás všechny inspirují k pozitivním změnám v naší komunitě. V roce 2023 byly za své výjimečné počiny oceněny tři pozoruhodné osobnosti. 

Alois Kubý (1933-2003)

P. Alois Kubý se věnoval 36 let působení v Neratovicích jako farář, přestože čelil perzekuci v době komunistického režimu. Uchovával místní církevní památky, pomáhal pronásledovaným rodinám, v roce 1991 založil Charitu Neratovice a zanechal po sobě odkaz soucitu a služby.

Josef Kubias (1932 - 2021)

Josef Kubias, všestranná osobnost, se zasloužil o kulturní a společenskou sféru Neratovic. Zasazoval se o umění, působil v městské radě a svým pohotovým jednáním zachránil život. Svou oddaností poezii a divadlu obohatil život mnoha lidí.

Josef Kubias in memoriam

Miroslav Král (1976)

Vizionář Miroslav Král navrhl v Neratovicích unikátní proutěný betlém, který je ukázkou košíkářské tradice regionu. Tento umělecký počin, odhalený v roce 2016, se stal symbolem komunitní hrdosti a kreativity a obohatil kulturní dědictví Neratovic.

Jako hrdý sponzor Ceny města Neratovice je společnost KASTEN i nadále odhodlána podporovat iniciativy, které prosazují vynikající výsledky, podporují zapojení komunity a inspirují k pozitivním změnám. 

Zveme celou neratovickou komunitu, aby se k nám připojila a oslavila tyto pozoruhodné osobnosti a ducha excelence, který definuje naše město. Společně pokračujme v budování lepší budoucnosti Neratovic, kde se slaví každý úspěch a kde se cení každý přínos.

Více informací o Ceně města Neratovice o způsobu nominace na držitele ceny a dalších připravovaných komunitních akcích naleznete na oficiálních stránkách města Neratovice.