Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

I zateplenou fasádu je třeba (a je možné) renovovat

21.08.2018 (Zdroj: Můj Dům 08/2018)

Panelové bytové domy jsou zateplovány už víc než 20 let. Postupné stárnutí materiálů a klimatické podmínky jsou příčinou toho, že mnoho z nich čeká v nejbližších letech renovace zateplené fasády. Může jít jen o prosté očištění od prachu a nečistot, ale také o kompletní výměnu celého zateplovacího systému.

Renovace fasády v ul. B.Smetany

Problém spíš větší než menší

V roce 2016 revitalizaci zateplené fasády absolvoval panelový dům v ulici Bedřicha Smetany v Čelákovicích. Majitel domu, Bytové družstvo B. Smetany 1489, si dílo zadal u neratovické společnosti KASTEN. A k renovaci zateplené fasády přidal i kompletní rekonstrukcí lodžií, protože původní zateplovací systém byl místy výrazně porušený a podobně na tom byly i lodžie.

Na západní straně domu bylo porušení tak výrazné, že vyžadovalo stržení zateplovací vrstvy a její nahrazení novým souvrstvím. Na východní straně postačovalo lokální vyspravení nejvýraznějších míst. Na severní a jižní straně nebylo nutné zateplovací systém strhávat. Zateplení lodžií na západní a východní straně vykazovalo podobné známky porušení.

Rekonstrukce lodžií

Kromě obnovy fasády byla provedena kompletní rekonstrukce západního, východního a jižního lodžiového průčelí, v rámci které bylo realizováno
nové podlahové souvrství a výměna zábradlí. Novou spádovou vrstvu tvoří betonová vrstva s výztuží, na kterou byla aplikována stěrková hydroizolace a nová mrazuvzdorná dlažba.

Okapní hrana byla opatřena novou nerezovou okapnicí. Nové zábradlí je z ocelové, žárově zinkované konstrukce s mléčnou výplní z bezpečnostního skla.

Státní podpora

S ohledem na to, že nešlo pouze o revitalizaci zateplené fasády, ale synergicky o snížení energetické náročnosti budovy, bylo možné realizaci fi nancovat z programu podpory Panel 2013+ Státního fondu rozvoje bydlení. Společnost KASTEN tak provedla nejen realizaci, ale pomohla investorovi i při vyřizování žádosti pro získání fi nanční podpory ve výši 2 500 000 Kč z programu Panel 2013+.

Spokojené ohlasy od investora a pochvalná slova děkovného dopisu předsedy představenstva Bytového družstva B. Smetany 1489 Vladimíra Kovaříka na průběh celé revitalizace (lze najít na www.kasten.cz) jsou potěšujícím závěrem díla, o němž KASTEN může opět říci: „Za skvělou
stavbou pečlivá fi rma“.

DOKUMENTY K PROJEKTU