Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Revitalizace a zateplení objektu Polikliniky Opatovská v Praze

Společnost KASTEN spol. s r.o. provedla pro MEDIFIN a.s., dceřinou společnost nadnárodního holdingu Medifin AG, který sídlí ve švýcarském v Baaru, revitalizaci Polikliniky Opatovská v Praze 4 - Chodově.

Lokalita:
Opatovská č.p. 1763 , Praha 4 - Chodov
Investor:
Medifin a.s.
Termín:
07.06.- 04.10.2010
Investiční náklady:
5,7 mil Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 8 fotografií

Popis realizace

Holding se zabývá především investicemi a provozováním zdravotnických zařízení v zemích s tranzitivní ekonomikou. Také v České republice společnost buduje síť menších a středně velkých zdravotnických zařízení, kde bude poskytovat jak péči standardní tak nadstandardní. MEDIFIN a.s. zajišťuje poskytování zdravotnických služeb nejen v oblasti pražského Jižního Města.

Tímto krokem došlo ke zlepšení technického stavu budovy, jež je primárně využívána jako zdravotnické zařízení. Nově osazené prvky (např. nájezdové rošty zajišťující bezbariérový přístup, markýzy u vstupních portálů chránící před vlivy nepříznivého počasí) a provedené práce vedly k celkovému zvýšení komfortu užívání budovy, což ocení zejména provozovatelé jednotlivých ordinací a obyčejní lidé jakožto zákazníci. Nutno také podotknout, že rekonstrukce byla (vzhledem k zadaným podmínkám) provedena v krátkém časovém úseku a po celou dobu realizace byla poliklinika v provozu.

Předmětem díla byly zejména tyto dodávky a práce:

 • zajištění odtrhové zkoušky izolantu KZS, výtahové zkoušky hmoždinek KZS (vč. protokolů) a kontroly kotvení šroubových spojů moment.klíčem za účelem stanovení správné technologie a materiálů
 • zajištění vzorků pro investora v přípravné fázi: vzorky omítek (provedeno ve spolupráci s architektem a dodavatelem systému - možnost namíchání odstínu dle požadavku investora), vzorky klempířských prvků, vzorky dlažeb a ostatních stavebních dílců
 • zajištění potřebné výrobní dokumentace pro zámečnické prvky (markýzy, zábradlí, reklamní nápisy) a pro hliníkové kce
 • provedení sanace obnažených výztuží a přikotvení stěnových dílců
 • kompletní provedení kontaktního zateplovacího systému BAUMIT z MW 100mm v netradičním barevném řešením
 • provedení reklamních nápisů a poutačů zajišťujících dostatečnou přehlednost a orientaci při vstupech do objektu
 • dodávka a montáž nových vedení bleskosvodů uložených v chráničce pod fasádou vč. opravy stávající soustavy a uzemnění
 • provedení klempířských prvků z AL 1,5mm v komaxitové úpravě dle barevného odstínu RAL zvoleného investorem
 • dodávka a montáž zámečnických konstrukcí (žárově zinkováno a komaxitováno) a repase původních
 • provedení vyzdívek vstupů vč. finálních povrchových úprav
 • dodávka a montáž vstupních hliníkových portálů, prosklené stěny a automatických vstupních dveří v odstínu dle přání zákazníka
 • provedení dlažeb u vstupů a na balkoně (vč. osazení roštů a nájezdové rampy pro invalidy)
 • kompletní zajištění dodávky a montáže lešení pro celou stavbu
 • poskytnutí inženýrské činnosti - zajištění záboru veřejného prostranství
 • intenzivní spolupráce při koordinaci prací a vytváření podkladů pro potřeby investora
 • zemní práce a izolace spodní části budovy se zpětným osazením okapových chodníčků a svodných žlabů
 • ostatní drobné práce, nátěry a úpravy původních konstrukcí dle přání investora
 • odvoz a likvidace odpadu vzniklého při realizaci díla

 

 
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?

DOKUMENTY K PROJEKTU