Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Centrum Zdraví polikliniky Kartouzská 204 v Praze 5

Společnost Kasten v létě 2011 úspěšně provedla realizaci opláštění nestandardně tvarovaného objektu Polikliniky Kartouzská na Praze 5. Zakázka byla provedena dle přání klienta v časovém období 8 týdnů.

Lokalita:
Kartouzská 204, Praha 5
Investor:
MEDIFIN a.s.
Termín:
06/2011 – 8/2011
Investiční náklady:
1,4 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 17 fotografií

Popis realizace

Zakázka byla realizována na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi společností Medifin a.s., která provozuje několik lékařských zařízení v Praze a společností KASTEN s.r.o v létě roku 2011.

Hlavní část realizace se týkala provedení kontaktního zateplovacího systému Baumit Pro a Baumit Star s použitím silikonové omítky. Zbytek dodavatelských prací zahrnovaly klempířské prvky (parapety) a hromosvodná soustava.

Samotná realizace opláštění byla podmíněna dvěma zásadními skutečnostmi, a to koordinací z hlediska časové a taktéž stavebně-technické připravenosti spolu s provedením nestandardního tvaru (zaoblené křivky a linie) samotného opláštění budovy. Investor požadoval provedení díla v časovém období 8 týdnů, což vyžadovalo maximální poskytnutí vzájemné součinnosti dodavatelů. Zejména pak výrobců okenních výplní a střešního pláště, aby bylo možné provést detaily napojení na prvky rámů oken a prosklených stěn, jakož i správné dotažení zateplení k atikovým přesahům střešního pláště.

Před aplikací kontaktního zateplovacího systému bylo nutné určit technologický způsob provedení s ohledem na požadované zakřivení fasád. Po konzultaci s dodavatelem zateplovacího systému byl zvolen následující postup.

Tvar podkladu byl definován konstrukcí obvodového pláště, který je kombinací montovaného železobetonového skeletu a pálenými cihlami P+D. V místech velmi malého poloměru zakřivení pak nebylo možné použít standardní tepelně-izolační desky (rozměr 1,0 x 0,5 m), a tak byla vybrána lamelová deska (rozměr 0,2 x 1,0 m), která se aplikovala na výšku. Tu bylo potřeba mírně seříznout do tvaru lichoběžníku v profilu řezu, aby nevznikaly spáry mezi jednotlivými deskami, a lepit ji celoplošně. Po ukotvení izolantu byla aplikována dvojitá stěrková vrstva se síťovinou a finální povrchová omítka. Tímto způsobem bylo možné provést fasádu s požadovanými nestandardními liniemi a zároveň garantovat záruku na prováděné dílo s ohledem na užití velmi tmavého odstínu v zaoblených částech, který způsobuje značné akumulace tepla a následné rozpínaní či smršťování zateplovacího systému. Nerespektováním výše uvedených skutečností při provádění takovýchto tvarů u kontaktně zateplovacího systému pak může docházet k degradaci aplikovaného systému, a to zejména vznikem trhlin v jeho svrchní vrstvě.

Pro vytvoření tvarově přesvědčivého konceptu dle požadavků investora a architektů bylo nutné vhodně osadit parapetní prvky a přizpůsobit je organickému vzhledu. Taktéž bylo nutné zachovat správnou funkci klempířských prvků (zejména přesahy a ukončení, aby bylo řádně zajištěno odvodnění těchto ploch), a proto byly jednotlivé díly členěny dle sloupků okenních výplní a odpovídaly tvaru nepravidelného lichoběžníku.

Z hlediska technologického zařízení stavby bylo potřeba použít kombinaci dvou základních typů lešení. Trubkové lešení se jevilo jako vhodné pro zakřivené plochy, zatímco pro rovné a pravidelné plochy bylo užito rámové fasádní lešení.

Závěrem můžeme konstatovat, že našemu zákazníkovi bylo předáno kvalitní dílo, a to i přes nestandardní technické řešení a požadavky architektů. 
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?