Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Vítáme prvňáčky ZŠ M. Plesingera

Vzhlížíme do budoucnosti

V dnešní době, kdy se svět neustále mění a rozvíjí, je důležitější než kdy jindy investovat do budoucnosti - a kde jinde začít než u naší mládeže. Společnost KASTEN si toto uvědomuje více než kdokoli jiný a s radostí přijímá příležitosti, kdy může přispět k pozitivnímu rozvoji společnosti, zejména v oblasti vzdělávání. Právě proto jsme nedávno rozšířili naši podporu mimo běžné rámce firemního působení a zaměřili se na ty, kdo naši budoucnost skutečně tvoří - naše děti, studenty.

Jedním z konkrétních projevů naší podpory je nedávný dar učebních pomůcek pro prvňáčky na ZŠ M. Plesingera v Neratovicích, která je nám nejen geograficky, ale i srdcem blízká. Tento dar, určený přibližně stovce žáků, nebyl jen obyčejným gestem. Byl to náš způsob, jak podpořit nadšení pro učení od samých začátků školní docházky. Věříme, že správné pomůcky mohou zásadně ovlivnit zájem dětí o učení a jejich celkový akademický vývoj.

Abychom tuto událost oslavili a zároveň podtrhli význam vzdělávání, naše společnost zastupoval Jan Kuchař, výrobní ředitel KASTENu, který osobně přivítal žáky na sportovním hřišti školy. Jeho slova plná nadšení a povzbuzení odrazila nejen jeho osobní závazek k podpoře vzdělávání, ale také hodnoty, které naše společnost vyznává.

Jan Kuchař

V KASTENu si myslíme, že spojení s komunitou a podpora vzájemného růstu jsou základem pro budoucí prosperitu. Proto se náš angažmá neomezuje pouze na jednorázové akce, ale snažíme se o průběžnou podporu a spolupráci. Například naše spolupráce se Střední průmyslovou školou stavební v Mělníku, kde organizujeme exkurze a stáže, dává studentům možnost získat praktické zkušenosti přímo v terénu. Tímto způsobem nejen podporujeme jejich odborný růst, ale zároveň jim pomáháme lépe se orientovat ve světě práce.

Naše aktivity ale nekončí u středních škol. Snažíme se být nápomocní i studentům odborných učilišť, jako jsou ti z SOŠ a SOU Neratovice, kde nabízíme možnost účastnit se seminářů a praxí vedených našimi odborníky. Tímto přístupem nejenže podporujeme studenty ve získávání nových znalostí a dovedností, ale zároveň obohacujeme i naši vlastní společnost o nové perspektivy a nápady.

Dar pro ZŠ M. Plesingera v Neratovicích je tedy jen jedním z mnoha příkladů, jak se společnost KASTEN snaží aktivně přispět k rozvoji vzdělávání a podpoře mladých lidí. Je pro nás ctí být součástí jejich vzdělávací cesty a doufáme, že naše podpora pomůže otevřít dveře k novým příležitostem a lepší budoucnosti pro všechny zúčastněné.

První školní den v Neratovicích