Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Můžeš podnikat

CO JE MŮŽEŠ PODNIKAT?

Iniciativa MŮŽEŠ PODNIKAT je určena těm co nechtějí jen snít o vlastní firmě, ale jsou také připraveni věnovat se realizaci svého snu. Smyslem této iniciativy je přivést mladé lidi k vlastní aktivitě. Inspirovat k podnikatelské dráze, nabízet konkrétní témata, zajímavé tvůrčí činnosti a motivovat studenty prostřednictvím úspěšných podnikatelských vzorů.

MŮŽEŠ PODNIKAT přináší na střední a vysoké školy zajímavé osobnosti z podnikatelského prostředí. Cílem seminářů je inspirovat autenticky vyprávěným příběhem úspěšné cesty k vlastní firmě. Úspěch je totiž vždy spojen s tvrdou prací a houževnatostí. Současná doba nabízí mimořádné příležitosti k seberealizaci a téměř všechny sny se mohou stát realitou. Konkrétními náměty se snažíme podpořit motivaci.

Při zájmu studentů organizuje iniciativa exkurze do podniků s oborem blízkým zaměření dané střední školy. Exkurzi vede majitel firmy a jejím cílem je pochopení hodnotového řetězce, na němž stojí úspěch firmy.

Podporujeme

Snů je řada, ale záměrů mnohem méně. Zkušenosti ukazují, že ani sebelepší nápad nestačí ke zrodu úspěšné firmy. Zapojili jsme se, abychom podpořili mladou generaci.

Je nám proto ctí, že společnost KASTEN spol. s r.o. iniciativu MŮŽEŠ PODNIKAT partnersky podporuje, že její vlastník a jednatel, Aleš Kocourek patří do řady řečníků, kteří pomáhají rozvíjet znalosti mladých lidí.

Můžeš podnikat